Kennet Ruona

Anmärkningsvärt att högerstyret öppnar för att sätta stopp för godstrafik på Södra- och Västra stambanan

Kommunstyrelsens arbetsutskott har under måndagen beslutat om förslag på direktiv för en utredning om järnvägstunnel genom centrala Lund. Trots vädjanden från Socialdemokraterna har styret nu öppnat upp för att sätta stopp för godstrafik på Södra- och Västra stambanan.

Kommunfullmäktige har totalt avsatt 5 miljoner kronor för en tunnelutredning över två år. Under gårdagen har kommunstyrelsens arbetsutskott tagit beslut om ett förslag på utredningsdirektiv. Utredningsdirektivet presenterades sent i förra veckan och har enligt Socialdemokraterna i Lund allvarliga brister. Framförallt framförs omfattande kritik om hur utredningen ska hantera godstrafiken. Det borgerliga minoritetsstyrets förslag öppnar upp för att stoppa all godstrafik på såväl Södra- som Västra stambanan, utan att ersättas med annan dragning. Socialdemokraterna i Lund föreslog därför att samtliga alternativa lösningar måste vara jämförbara genom att möjliggöra både person- och godstrafik. Detta avslogs av det borgerliga minoritetsstyret.

– Den så kallade Lundakvintetten öppnar chockerande nu upp för att Lunds kommun ska försöka sätta stopp för all godstrafik på Södra- och Västra stambanan. Det skulle få mycket allvarliga konsekvenser för den svenska exporten och Sveriges omställning till ett mer hållbart transportsystem. Vi behöver ställa om mer godstrafik till järnvägen, inte sätta stopp för all spårburen godstrafik, säger Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Den rödgröna regeringens satsning på höghastighetsjärnväg och fyra spår till och genom Lunds centralstation innebär att det är hög tid att på allvar se över bästa möjliga lösningar kring stationsläget. Det kräver både eftertanke och mycket arbete bland annat för att säkra framkomligheten, värnande om kulturmiljön, begränsningar av buller och bästa möjliga komfort för de som reser, det menar Anders Almgren.

– Vi behöver i kommunen vända och vrida på alla för- och nackdelar med de olika alternativ som finns. När fullmäktige har avsatt pengar är det viktigt att vi gör det bästa möjliga av denna utredning. Vi hoppas därför att det borgerliga minoritetsstyret tar till sig de synpunkter som bland annat vi presenterade idag, säger Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

facebook Twitter Email