Använd marken på bästa sätt

Ett fortsatt högt bostadsbyggande ska kombineras med hushållning av den goda åkermarken och en minskad klimat- och miljöbelastning. En viktig åtgärd för att minska byggandet på jordbruksmarken presenterar Socialdemokraterna och Miljöpartiet i en skrivelse till byggnadsnämnden och servicenämnden idag.
Fotograf: Privat

Lund har ett stort behov av att fortsatt bygga många bostäder i framtiden, samtidigt behöver vi hushålla med marken, för att spara god jordbruksmark och även minska vår klimat- och miljöbelastning. För att klara denna avvägning behöver en stor del av våra nya bostäder, men även kontor och andra verksamheter byggas genom förtätningar inom våra tätorter.

– Det är idag i princip en självklarhet att när vi bygger nya förskolor inne i våra tätorter så försöker vi att bygga dessa i bottenvåningen på nya byggnader. Detta ska vara normen i det framtida arbetet. Lunds kommun har idag en god kompetens för att bygga skolor. Nu behöver vi ta nästa steg och ytterligare utveckla kompetensen att kombinera samhällsservice med bostäder, säger Björn Abelson (S), ordförande i byggnadsnämnden.

Lunds kommun har goda erfarenheter av att kombinera samhällsservice så som skolor, äldreboenden och förskolor med bostäder och kontor. Ett lyckat sådant exempel är Vegaskolan, där en utbyggnad av skolan har kombinerats med studentbostäder. Ett annat är LKF:s funktionskombinerade fastigheter vid Mårtenslund, där två nya äldreboenden byggs med vanliga bostäder ovanpå. Dessutom är fler liknande projekt är i pipelinen.

– Detta är en metod som möjliggör stärkt samhällsservice, som är attraktiv för byggherrarna och som samtidigt innebär att vi kan värna den goda åkermarken och minska vår klimat- och miljöbelastning, säger Johan Lambreus Matsson (MP), ordförande i servicenämnden.

Därför har nu Socialdemokraterna och Miljöpartiet föreslagit att byggnadsnämnden och servicenämnden beslutar ”att, vid ny- och större ombyggnationer av skolor, förskolor, äldreboenden och annan samhällsservice, arbeta för att i Lunds tätort och de centrala delarna av övriga tätorter ska, om möjligt, samhällsservice kombineras med bostäder och/eller kontor för att skapa en markeffektiv stadsutveckling”.

Kontaktpersoner:
Björn Abelson (S), ordförande i byggnadsnämnden, 073 622 92 69
Johan Lambreus Matsson (MP), ordförande i servicenämnden, 070 676 67 39
Sebastian Persson, politisk sekreterare, 073 448 58 82

facebook Twitter Email