Sebastian Jaktling

Arbetsmiljön får inte offras på grund av ansträngd ekonomi

I ett nytt förslag föreslår Socialdemokraterna att kommunstyrelsen garanterar finansiering för de arbetsmiljöåtgärder som krävs för att personalen i Lunds kommun ska vara trygga och säkra under den pågående pandemin.

Socialdemokraterna föreslår idag i ett förslag till kommunstyrelsen att samtliga arbetsmiljörelaterade kostnader som uppstår i Lunds kommun ska finansieras centralt i kommunen om dessa inte kan finansieras inom de givna budgetramarna eller täcks av de statliga bidragen. Detta för att säkerställa att inga verksamheter tvingas kompromissa med anställdas arbetsmiljö och säkerhet för att de inte ska överskrida de snäva budgetramar som det borgerliga styret drivit igenom i kommunfullmäktige.

Socialdemokraterna har sedan tidigare kritiserat de stora nedskärningar som görs till exempel inom skolan och menar att situationen blir i det närmaste omöjlig när även kostnader för pandemiåtgärderna läggs där utöver.

– Den ekonomiska situation som det liberalledda styret försatt den kommunala välfärden i var orimlig redan när budgetbeslutet togs i juni 2019. När vi adderar en världsomspännande pandemi på det säger det sig självt att även ekonomiska beslut behöver vidtas. Att säkra arbetsmiljön för våra anställda måste ha högsta prioritet, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Socialdemokraternas förslag innebär att alla kommunala verksamheter ska kunna genomföra de åtgärder som krävs för att uppnå arbetsmiljölagens krav. Det kan till exempel handla om kostnader för bemanning, visir, munskydd eller distansundervisning.

– Vi menar att det inte ska kunna råda något tvivel i Lunds kommun om att alla åtgärder som krävs för att säkra arbetsmiljön måste och ska kunna vidtas. Att kompromissa med människors väl och ve är inget vi socialdemokrater kommer att ställa upp på, säger Lina Olsson (S), oppositionsråd och ledamot i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott.

Förslaget finns att läsa här.

facebook Twitter Email