Sebastian Persson

Återanvändningen ska öka i Lunds kommun

Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill att återanvändning i Lunds kommun ökar. För att detta ska vara möjligt måste Lunds kommuns ansvar och ambition höjas. Detta presenterade de två partierna i en skrivelse som idag lämnats in till Renhållningsstyrelsen.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har idag lämnat in en skrivelse till Renhållningsstyrelsen för att höja ambitionen i Lunds kommun och skapa ökad återanvändning genom att förbättra insamling av och fler samarbeten kring återanvändbara och reparerbara produkter.

I dagsläget slängs alltför många produkter som fortfarande är användbara eller skulle kunna användas igen ifall de reparerades. Det rödgröna styrets förslag skulle lägga grunden för att Lund ska bli en föregångare vad gäller att förbereda mer avfall för återanvändning.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet föreslår bland annat att Renhållningsverket ges i uppdrag att lämna förslag på möjligheter att ta tillvara en större andel av de återanvändbara och reparerbara produkter som idag slängs. Detta skulle till exempel kunna ske genom att skapa fler samarbeten med olika aktörer som vill bidra till återanvändning. De två partierna vill också att Renhållningsverket ska redovisa vilka möjligheter som Renhållningsverket har att inom gällande lagstiftning stödja och underlätta för olika aktörer som vill arbeta med återanvändning.

– Vi i de rika länderna måste anpassa vår konsumtion så att våra ekologiska fotavtryck per person skyndsamt når en globalt hållbar nivå. Här har Lunds kommun möjligheten att vara ett lokalt nav och pådrivare. Den möjligheten och ansvaret måste vi som kommun ta, säger Ulf Nymark (MP), ordförande i Renhållningsstyrelsen.

Det rödgröna styret föreslår också att Renhållningsverket ska verkar för att också SYSAV, vid sina verksamheter i Lund, arbetar för att en större andel av de återanvändbara och reparerbara produkterna tas tillvara.

– Tillsammans måste vi alla dela ansvaret för omställningen till ett hållbart samhälle. Vi vill genom detta snabba på arbetet att minska människans negativa påverkan på klimatet och miljön. Vi vill att Lunds kommun ska ta ledartröjan i detta viktiga arbete, säger Rune Granqvist (S), vice ordförande i Renhållningsstyrelsen.

facebook Twitter Email