Sebastian Jaktling

Återinför buss till Stångby och Vallkärra

Socialdemokraterna vill att Stångby och Vallkärra ska nås med buss under veckans alla dagar. Det föreslår partiet återigen inför att tekniska nämnden ska behandla frågan om tillköp av bussar till Stångby.

Frågan om busstrafik till Stångby och Vallkärra ska under tisdagskvällen avgöras på tekniska nämndens sammanträde. Socialdemokraterna står fast vid sitt tidigare förslag om att tillköpet ska omfatta såväl vardags- och helgtrafik som turer på dag- och kvällstid. Men nytt i socialdemokraternas förslag är att man vill att Lunds kommun öppnar upp en förhandling med Region Skåne om att regionen ska överta finansieringen när resandeunderlaget nått en sådan omfattning som Skånetrafiken kräver för att driva en stadsbusslinje.

– Stångby är ett av kommunens viktigaste utbyggnadsområde och för det förutsätts en god kollektivtrafik. Vi vill att sträckning utformas tillsammans med boende i såväl Stångby som Vallkärra och vi är övertygade att det kommer att göra att fler väljer att åka bussen redan nu. Och när det har visat sig i faktiskt reseantal är det rimligt att Region Skåne övertar finansieringen igen, säger Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Socialdemokraterna vill att arbetet kommer igång så fort som möjligt, därför föreslår man att finansieringen av tillköpet för 2020 hanteras av tekniska nämnden själv. Däremot föreslår dem att kostnaderna för de kommande åren ska arbetas in i kommunens ekonomi- och verksamhetsplan och vill därför att detta arbetas in i det yttrande över budgeten som tekniska nämnden ska göra i april.

– Bedömning är att vi klarar av att finansiera det inom tekniska nämndens budget 2020, men att nämnden kompenseras för detta framöver och då behöver detta lyftas in i den övergripande ekonomiska planeringen. Detta är en viktig del av att göra tätorterna utanför staden mer tillgängliga, och det är ett kommunövergripande intresse och bör därför finansieras på det viset, säger Lena Fällström (S), gruppledare i tekniska nämnden.

facebook Twitter Email