Både torghandel och parkering är möjlig på Mårtenstorget

En levande centrumhandel är avgörande för en stadskärnas attraktivitet och livskraft. I Lunds stadskärna genomförs nu flera satsningar som en del av ambitionshöjningarna hos den styrande koalitionen bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, men som även funnit stöd hos flera andra partier.

En åtgärd som genomförts är att förlänga öppettiden för torghandeln på Mårtenstorget. Torghandeln är populär och bidrar till ytterligare en dimension i stadskärnans utbud och utgör ett komplement till övrig handel. Men hittills har få torghandlare valt att utnyttja det förlängda öppethållandet. Tillämpningen av den längre tiden för torghandeln har dock blivit att möjligheten till bilparkering på hela torget senarelagts med två timmar. Det har inneburit försämrade möjligheter för delar av centrumhandeln, vilket är mycket olyckligt.

– Vi måste kunna möta behoven både från torghandeln och från den övriga handeln i centrum. Vi vill gärna att torghandeln växer, med det finns ingen anledning till att centrumhandeln ska konkurreras ut av ett tomt torg. Handeln är en viktig del av en levande stadskärna och kommunen ska underlätta för centrumhandeln, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande.

Socialdemokraterna föreslår nu att den delen av Mårtenstorget som är närmast Saluhallen fortsatt hålls öppen för den förlängda torghandeln. Den andra delen av torget kan användas för parkering i samma omfattning som innan införandet av den förlängda torghandeln. Om torghandlarna i framtiden i större utsträckning vill nyttja större delar av torget under den förlängda öppettiden så kan det prövas genom att parkeringsytorna då succesivt minskas. På så sätt skapas maximal nytta av torget och ger samtidigt centrumhandeln – oavsett om den sker i butiker eller på torget – bättre förutsättningar.

– Genom en bättre planering kring torghandeln skapar vi förutsättningar för de som vill använda torget för handel längre samtidigt som vi skapar förutsättningar för parkeringar. På så vis maximeras nyttan av Mårtenstorget. Vi vet att detta är viktigt för både handlare och konsumenter, säger Lena Fällström (S), vice ordförande i tekniska nämnden.

facebook Twitter Email