Socialdemokraterna

Bättre ekonomi och nya insatser för lundapensionärerna

Den socialdemokratiskt ledda regeringen lanserar i budgetpropositionen för 2020 ett äldrepaket med satsningar för att förbättra ekonomin för äldre. Satsningarna innehåller sänkt skatt, höjd garantipension och bostadstillägg för pensionärer. Dessutom innehåller paketet flera satsningar för en stärkt äldreomsorg, som är en viktig del i att bygga samhället starkare och öka tryggheten för landets pensionärer. Satsningar som får konkret effekt för lundapensionärerna.

Socialdemokraterna gick till val på att förbättra för landets äldre, så att fler kan leva på sin pension och färre bli fattiga när de blir pensionärer. Nu levererar regeringen på löftet och presenterar satsningar i budgetpropositionen för 2020 med sänkt skatt, höjd garantipension och bostadstillägg för länets och landets äldre. 

Sänkt skatt för personer över 65 år

Den socialdemokratiskt ledda regeringen började med de allra lägsta pensionerna och har redan tagit bort skillnaden i beskattning för pensioner upp till 17 000 kronor per månad. I den kommande budgeten föreslår regeringen nu nästa steg, vilket innebär sänkt skatt för personer över 65 år som har inkomster över 17 000 kronor per månad. Förslaget berör totalt en miljon pensionärer i Sverige och i Lunds kommun får 97 % av pensionärer sänkt skatt.

– Nu får vi en satsning som på bred front gynnar Lunds pensionärer. Förslaget innebär att lundapensionärerna får genomsnittligt sänkt skatt med 225 kronor i månaden. Sedan år 2014 kommer pensionärerna i Lunds kommun ha fått en genomsnittlig skattesänkning på 728 kronor per månad. Det är bra att regeringen levererar på våra utställda löften och att vi fortsätter att sluta den orättvisa skatteklyfta som infördes av den tidigare alliansregeringen, säger Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen i Lunds kommun.

Höjt grundskydd för över 6000 pensionärer i Lunds kommun

Regeringen satsar också i budgeten på att förbättra grundskyddet för de pensionärer som har det sämst ställt. Det ger mer pengar i plånboken för 675 000 pensionärer i hela Sverige från år 2020.

Grundnivån i garantipensionen höjs med 200 kronor per månad. Den föreslagna nivåhöjningen gör att personer kan ha högre inkomst jämfört med tidigare och fortfarande få garantipension.

Bostadskostnadstaket i bostadstillägget för pensionärer höjs från 5 600 kronor till 7 000 kronor för den som är ogift och till 3 500 kronor per månad för den som är gift.

De två satsningarna innebär att pensionärerna i Lunds kommun som får ett förbättrat grundskydd får en genomsnittlig högre disponibel inkomst om 275 kr per månad.

Satsningen omfattar cirka 2,2 miljarder kronor totalt i Sverige.

Riktade insatser för äldre

Regeringen satsar därutöver 950 miljoner på insatser för äldre. Medlen riktas mot kommunerna med ett brett mandat för att ge dem möjligheten att genomföra insatser för bättre vård och omsorg om personer med demens samt riktade insatser mot ensamhet bland äldre, investeringar i nya äldreboenden, digitalisering inom äldreomsorgen samt verksamhet inom civilsamhället för att bryta ensamhet och främja idrott för äldre.

– Vi har hela tiden argumenterat för att vi behöver mer pengar till äldreomsorgen i Lunds kommun. Men istället har det borgerliga minoritetsstyret valt en annan väg och presenterat stora nedskärningar. Satsningen från regeringen är naturligtvis välkommen. Men vi behöver göra liknande satsningar från kommunalt håll så att de som varit med och byggt Lund ska få en värdig äldreomsorg som går att lita på, säger Pär-Ola Nilsson (S), 2:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Lunds kommun. 

facebook Twitter Email