Jens Ohlsson

Bättre förutsättningar för föreningslivet

När kultur- och fritidsnämnden sammanträdde för sista gången för mandatperioden under torsdagen beslutade nämnden att stärka förutsättningarna för kommunens föreningsliv.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade under torsdagen om reviderade bidragsformer. De nu gällande bidragsformerna togs fram i början av mandatperioden. Då delades bidragsformerna upp i fyra olika kategorier; stöd till föreningar med verksamhet för barn och unga, stöd till ungas egen organisering, stöd till publika arrangemang samt stöd till folkbildning och lika rättigheter och möjligheter. Förändringen skapade då väsentligt bättre förutsättningar för föreningarna.

I samband med beslutet 2015 beslutades också att bidragen skulle utvärderas före mandatperiodens slut. När den utvärderingen nu gjorts har ytterligare förbättringar gjorts. Bland annat blir det lättare för föreningar att erhålla kommunalt lokalt aktivitetsstöd (det så kallade ”LOK-stödet”) och fler föreningar kan ansöka om verksamhetsbidrag och utvecklingsbidrag för lika rättigheter och möjligheter.

– Vi socialdemokrater vill skapa så bra förutsättningar som möjligt för föreningarna i Lunds kommun. Med detta beslut sänker vi trösklarna ytterligare och gör det ytterligare bättre för föreningslivet, säger Elin Gustafsson (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Däremot uteblir det föreningsstöd för unga mellan 20 och 25 år som Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet presenterade i sitt budgetförslag, men som det borgerliga minoritetsstyret tillsammans med Sverigedemokraterna röstade ner. I Socialdemokraterna och Miljöpartiets budgetförslag ingick också att bygga ut det befintliga föreningsstödet med mer pengar.

– Denna revidering kunde blivit ännu bättre för föreningslivet om vårt budgetförslag vunnit gehör i fullmäktige. Många andra kommuner har ett föreningsstöd som sträcker sig upp till 25 år. Det är tråkigt för föreningslivet att det borgerliga minoritetsstyret inte delar vår vilja att Lunds kommun ska sälla sig till dessa kommuner, säger Elin Gustafsson (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

facebook Twitter Email