Sebastian Jaktling

Beslut om äldreomsorgslyft i Lunds kommun skjuts fram

Socialdemokraterna riktar kritik mot vård- och omsorgsnämndens beslut att skjuta deras förslag om nya åtgärder för att minska smittspridningen inom äldreomsorgen på framtiden.

Den 13 maj lämnade Socialdemokraterna in en skrivelse till vård- och omsorgsnämnden med ett förslag på ett lokalt äldreomsorgslyft. I den föreslår de att den statliga satsningen som regeringen, Centerpartiet och Liberalerna presenterade den 12 maj skyndsamt ska komma igång i Lunds kommun. Satsningen innebär att anställda ska erbjudas betald utbildning på arbetstid. Detta skulle i Lunds kommun omfatta cirka 100 undersköterskor eller vårdbiträden. I Socialdemokraternas föreslag fanns också en satsning med så att timavlönade vikarier ska erbjudas en tidsbegränsad månadsanställning om minst femtio procent.

När vård- och omsorgsnämnden behandlade skrivelsen under sammanträdet den 24 juni röstade Lundakvintetten för att överlämna skrivelsen till förvaltningen för utredning. Beslutet innebär att skrivelsen inte kommer att behandlas igen förrän på nämndssammanträdet den 18 september. Något Socialdemokraterna är oerhört kritiska mot.

– Det är beklagligt och oroväckande att Lundakvintetten inte ser behovet av att skyndsamt införa nya åtgärder för att minska smittspridningen inom äldreomsorgen. Rapporterna från Stockholm visar att äldreboendena där Covid-19 spridits som mest har haft en högre grad timanställda. Detta vill vi förebygga. Samtidigt som vi kan erbjuda personalen bättre villkor så vet vi att detta är en viktig åtgärd för att begränsa smittspridningen bland våra äldre, säger Lina Olsson (S), oppositionsråd.

facebook Twitter Email