Sebastian Persson

Billigare att bada och slopad reservationsavgift på bibliotek!

(Från 30 augusti 2017) Idag har kultur- och fritidsnämnden beslutat om förslag på nya taxor för kultur- och fritidsverksamheten i Lunds kommun. Det innebär bland annat att det blir billigare att bada på Högevallsbadet på vardagar.

Under kultur- och fritidsnämndens sammanträde under onsdagen fattades beslut om förslag nya taxor för kultur- och fritidsverksamheten i Lunds kommun. De nya taxorna innebär bland annat att det blir billigare att bada på Högevallsbadet på vardagar och lägre priser för barn som badar tillsammans med en vuxen.

– Vi som kommun har ett folkhälsoansvar och nu gör vi det möjligt för fler att ta del av Högevallsbadets utbud. Att kunna simma och bada ska inte vara en fråga om plånbokens storlek. Därför sänker vi nu kostnaderna, säger Elin Gustafsson (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår också att reservationsavgiften på biblioteken ska tas bort.

– Lund är den enda kommunen i Skåne som har kvar reservationsavgiften, detta är en kvarleva som vi nu vill ta bort. Vi ska uppmuntra läsning och bildning, inte belägga det med onödiga avgifter, säger Peter Bergwall (MP), vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Det slutgiltiga beslutet fattas av kommunfullmäktige.

facebook Twitter Email