Jens Ohlsson

Bokslut för 2018

Så är det dags att göra slutgiltigt bokslut för året 2018. 2018 var ju det senaste i raden av år under en framgångsrik mandatperiod för Lunds kommun då vi socialdemokrater styrde tillsammans med Miljöpartiet. Det hände oerhört mycket som jag vill fästa er uppmärksamhet på.

2018 innebar inte minst att vi kunde välkomna ännu fler människor till Lunds kommun. Inte sedan 70-talet har det påbörjats byggnation av så många bostäder i kommunen som det gjordes under 2018. Totalt börjades 1566 bostäder byggas, var av över hälften är hyresrätter. Hela 880 bostäder blev inflyttningsklara, vilket möjliggjorde en fortsatt stark befolkningstillväxt och när 2018 blev 2019 bodde 122 948 personer i Lunds kommun. Vi socialdemokrater har arbetat hårt, med mycket draghjälp av den rödgröna regeringens satsningar på investeringsstöd, stadsmiljöavtal och liknande, för att fler ska kunna få en bostad och fler kunna flytta både till och inom Lunds kommun. Det är viktigt för att fler ska kunna få sin första bostad, för att fler ska kunna få fullfölja drömmen om att plugga i Lund, för att fler ska kunna bilda familj och för att du ska ha en trygg plats att åldras på. Därför är det också oerhört viktigt att en stor andel av nybyggnationen är hyresrätter som kan vara tillgängliga för många.

Satsningarna på våra skolor har fortsatt under perioden. Äntligen kunde vi ta det första spadtaget för en ny skola och idrottshall i Veberöd. Lunds femte kommunala gymnasieskola, Hedda Anderssongymnasiet, slog upp portarna för sina första elever. International School of Lund Katedralskolan (ISKL) fick sina nya lokaler invigda. Bara för att nämna några viktiga skolsatsningar.

Lund stod återigen värd för en rad stora evenemang. Inte minst avslutades året med Musikhjälpen och Stortorget blev för en vecka Kärlekens torg med hela Sverige. Men 2018 var ju var fjärde år och Lundakarnevalen fyllde både Lundagård och stadens gator med glädje och karnevalistisk glädje. Men Lund var också en av de utvalda platserna när FN:s säkerhetsråd besökte Sverige. Men vi såg också Vinterlund, där såväl kommunen, som näringslivet som det fria kulturlivet är involverat, ta nya steg och presenterade en bred palett av arrangemang som förgyllde flera olika platser i kommunen.

Men allt är givetvis inte bara pompa och ståt. 2018 var också året då Lund blev Sveriges första mänskliga rättighetersstad. Att vara en MR-stad innebär, bland annat, att kommunen i sitt interna arbete anammar ett perspektiv på mänskliga rättigheter – att arbeta för att motverka diskriminering och främja människors möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda på likvärdiga villkor. På temat social hållbarhet så har kommunen i nära samarbete med arbetsförmedlingen har tagit emot ungdomspraktikanter. Under hösten 2018 startade ett projekt som syftar till att säkra långsiktig kompetensförsörjning av anläggare samt till att anställa medarbetare inom målgrupper som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, särskilt prioriterade är nyanlända och personer med psykisk ohälsa. Detta är viktigt för att Lund ska kunna ta fortsatta steg framåt och bli en ännu bättre och mer jämlik kommun. Detta är två exempel på hur jämlikhetspolitiken fungerar i praktiken.

När vi nu på riktigt lämnar 2018 bakom oss kan vi konstatera att Lunds kommun har oerhört bra förutsättningar och i mycket är en välmående kommun. Det finns det flera som vittnat om under 2018. Tidningen fokus rankade Lunds kommun som bäst i Sverige att vara ung i och tredje bäst att bo i, kommunen fick en hedrande andraplats i WWFs stadsutmaning One Planet City Challenge där totalt 55 städer från 22 länder gick vidare till final, vi blev utsedda till årets kulturkommun av fackförbundet Vision. För att nämna några exempel. Detta kombinerat med flera av de viktiga satsningar som vi fick igenom i budgeten inför 2019 gör att våra förväntningar är högt ställda på Lunds kommun framöver. För Lund står givetvis fortsatt även inför utmaningar. Skolan och omsorgen ska bli ännu bättre, bostadsbyggandet och den hållbara omställningen av samhället måste fortsätta, vi vill se växande konkurrenskraftiga företag som anställer fler och att alla Lundabor kan känna sig trygga och säkra.  Vi kommer göra vad vi kan för att fortsätta driva på för en fortsatt positiv och progressiv utveckling för Lunds kommun, med bättre levnadsvillkor och minskande klyftor.

2018 innebar ett slut på en fyra år resa med socialdemokratiskt styre. Men vi kommer tillbaka! Jag vill rikta stort tack till de som under den föregående mandatperioden var med och arbetade för att göra Lunds kommun ännu bättre. Det gäller inte minst mina politikerkollegor i Socialdemokraterna och i Miljöpartiet. Men också till de fantastiska medarbetare vi har i Lunds kommun. Det är ni som är välfärdens sanna hjältar!

Anders Almgren (S)
Kommunstyrelsens ordförande 2014-2018

Årsredovisningen i sin helhet finns att läsa här.

facebook Twitter Email