Lunds kommun/Martin Olson

Bygg en ny spontanidrottsyta i Dalby

Socialdemokraterna vill att tekniska nämnden ska bifalla lundaförslaget och se till så att en ny spontanidrottsyta byggs i Dalby. Socialdemokraterna menar att detta är något som ska möjliggöras genom de särskilt avsatta medel för investeringar i de östra kommundelarnas offentliga miljöer, som Socialdemokraterna drev igenom i budgeten från 2019 och framåt.

Den 18 oktober 2018 lämnade Johan Kindberg in ett lundaförslag om att bygga en multiarena på Påskagänget i Dalby. När tekniska nämnden ska fatta slutgiltigt beslut om lundaförslaget den 12 februari kommer Socialdemokraterna att föreslå nämnden att investering genomförs. Tekniska förvaltningen menar att det i dagsläget inte finns ekonomiska förutsättningar för att genomföra förslaget, något som Socialdemokraterna menar är felaktigt. Sedan 2019 finns det, efter förslag från socialdemokraterna, särskilt avsatta medel hos tekniska nämnden för investeringar i de östra kommundelarnas offentliga miljöer. Delar av dessa vill socialdemokraterna nu använda för att bygga en ny spontanidrottsyta i Dalby, helt i enlighet med Johan Kindbergs lundaförslag.

– På förslag från oss socialdemokrater har det avsatts medel för att göra riktade satsningar mot de offentliga miljöerna i de östra kommundelarna. Nu är det dags att pengarna börjar användas och vi tycker att en bra början är en spontanidrottsyta i Dalby, säger Lena Fällström (S), gruppledare i tekniska nämnden.

Socialdemokraterna menar att arbetet med att förstärka idrottsinfrastrukturen i de östra kommundelarna är viktigt. Därför lämnade Socialdemokraterna in ett förslag till att rusta upp parkeringen på Ekevallen i Genarp och de föreslog också att lundaförslaget om en simhall i de östra kommundelarna skulle bifallas.

– Att säga att hela Lunds kommun ska leva och utvecklas förpliktigar. Det räcker inte att avsätta pengar i investeringsbudgetar eller skriva bra inlägg på Facebook utan vi behöver se till att det händer konkreta saker. Att bygga en spontanidrottsyta i Dalby är ett tydligt exempel på detta. I Lunds kommun har vi en lång historia av att kommunen tar ett stort ansvar för idrottsinfrastrukturen, det borde vi göra även nu, säger Sebastian Jaktling (S), kultur- och fritidsnämndens 2:e vice ordförande.

facebook Twitter Email