Debatt: Att stärka kulturskolan är att öka jämlikheten

Gabriele Katthän skriver att "Lund kan vara en attraktiv kulturstad där jämställdhet inte ses som hot. Det är dags att investera i ett sådant varumärke". För oss är det en självklarhet, det är därför vi delar förvaltningens bild av att kulturcheckar inte bör införas.
Sebastian Persson

Kulturskolan i Lund erbjuder en fantastisk bredd och är omtyckt av Lundaborna, denna bredd är något vi måste värna om. Ett införande av kulturcheck i Lunds kommun skulle riskera kulturskolans verksamhet helt, detta skulle slå oerhört hårt mot våra barn och unga.

Vi i det rödgröna styret vill se ytterligare satsningar inom kultur- och fritidsområdet, just för att tillgängligöra kulturen för fler. Det syntes inte minst i det budgetförslag vi presenterade inför 2017, en satsning som den samlade borgerligheten stoppade.
Lunds kommun behöver istället stärka den kommunala kulturskolan. Kulturskolan arbetar ständigt med att bredda verksamheten samt möjliggöra den för fler, men köerna till kulturskolan är i dagsläget för långa. Detta borde vi istället fokusera på.

En omfördelning av medel från kommunalt till privat är ingen jämlikhetsreform. Att göra den kommunala kulturskolan tillgänglig för fler är däremot det och det görs genom att tillföra medel inte genom att minska resurserna.

Att införa kulturcheckar i det ekonomiskt prekära läge som kultur- och fritidsförvaltningen idag befinner sig i är dessutom varken ekonomsikt möjligt eller försvarbart. Det saknas idag pengar för kulturverksamheterna i kommunen, kulturchecksinförandet skulle urholka detta ytterligare.

Vi socialdemokrater kommer tillsammans med vår koalitionspartner Miljöpartiet att fortsatt arbeta för att kultur- och fritidsverksamheterna ska vara tillgängliga för fler, i det är stärkandet av kulturskolan en oerhört viktig del. Vår förhoppning är att fler partier sluter upp kring detta. Det om något skulle öka jämlikheten i den redan attraktiva kulturstaden Lund.

facebook Twitter Email