Socialdemokraterna

Den kommunala välfärden ska vara lika bra i hela kommunen

Kommunstyrelsen sa under onsdagen nej till förslaget om att införa en servicegaranti för kommunen. Socialdemokraterna riktar nu kritik mot det borgerliga minoritetsstyret som inte vågar stå upp för alla kommuninvånares rätt till en bra, effektiv och jämlik kommunal välfärd och service.

Under den föregående mandatperioden arbetade Socialdemokraterna hårt för att Lunds kommun skulle utvecklas inte bara i staden, utan i hela kommunen. Under valrörelsen drev Socialdemokraterna att kommunen skulle inrätta en servicegaranti som garanterar att oavsett var du bor i Lunds kommun ska den kommunala servicen och välfärden hålla lika hög kvalitet. När förslaget om att inrätta en kommunal servicegaranti hanterades på kommunstyrelsen, genom en motion från Kristdemokraterna, sa samtliga partier förutom Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet nej till förslaget. Något som Socialdemokraterna är kritiska till.

– Hela Lunds kommun ska leva och utvecklas. Om kommunen menar allvar med det är en servicegaranti, där kommunen lovar att oavsett var du bor är tillgången till bra skolor, äldreomsorg och fritidsaktiviteter, ett måste. Vi förstår att det är svårt för det borgerliga styret, med deras nedskärningspolitik, att göra ett sådant löfte. Men lundaborna förtjänar ett sådant löfte från kommunen, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Nästa anhalt för förslaget är kommunfullmäktige. Socialdemokraterna hoppas att de partier som i kommunstyrelsen röstade nej till förslaget ska tänka om till dess.

– En servicegaranti är ett löfte om en bra och jämlik kommunal välfärd och service för alla kommuninvånare. Det kan handla om handläggningstider, tillgång till en bra socialtjänst men också en grundplåt om att kvaliteten på skolan och äldreomsorgen är hög oavsett var du bor i Lunds kommun. Det är ett löfte samtliga partier i Lunds kommun borde ställa sig bakom, säger Fanny Johansson (S), oppositionsråd.

facebook Twitter Email