Lina Olsson

Den nya budgetprocessen försvagar den kommunala demokratin

Socialdemokraterna riktar skarp kritik mot det borgerliga minoritetsstyret efter att de beslutat om en ny process för framtagandet av budget och ekonomi- och verksamhetsplan. I en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L) kräver Socialdemokraterna nu svar på varför han har drivit igenom en process som skapar sämre förutsättningar för nämnderna och minskar insynen för oppositionspartierna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Lunds kommun beslutade den 16 september om en ny process för framtagandet av budget och ekonomi- och verksamhetsplan (EVP), förändringar som bara partierna i det borgerliga minoritetsstyret stod bakom. Beslutet har kritiserats av flera oppositionspartier för att den nya processen förhindrar framtagandet av faktaunderlag samtidigt som den politiska dialogen och oppositionens insyn kraftigt inskränks.

Socialdemokraterna menar att det demokratiska systemet sätts ur spel när nämnderna inte längre ska arbeta fram och diskutera det underlag som budgeten baseras på.

– Den borgerliga kvintetten kringgår kommunens demokratiska process och stänger ute nämnderna helt ur det inledande arbetet med faktainhämtning. Dessutom försämras oppositionens insyn och möjligheter att påverka väsentligt. Detta är förändringar som kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L) försvarar och tycker är bra. Lunds kommun är en av flera kommuner som står inför flera stora utmaningar och i ett läge som detta så behövs mer dialog över parti- och blockgränserna. Då väljer styret istället att minska dialogen. Det är inte att ta framtidsutmaningarna på allvar, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Anders Almgren har därför lämnat in en interpellation till Philip Sandberg där han ifrågasätter både den nya processen men också motivet till förändringarna. Han understryker också att de förändringar som genomfördes i budget- och EVP-processen under föregående mandatperiod, när Anders Almgren var ordförande i kommunstyrelsen, gjordes i stor enighet över blockgränserna och inte minst så stärktes då oppositionens insyn och förutsättningar.

– När vi gjorde förändringar under förgående mandatperiod stärkte vi det demokratiska samtalet och oppositionens insyn, något som det dåvarande oppositionsrådet Philip Sandberg var nöjd med. Men när han själv håller i klubban har det blivit ett annat ljud i skällan. Att förhindra fakta, dialog och insyn i budgetarbetet försvagar demokratin, det är ett märkligt vägval det borgerliga styret har gjort. Vi uppmanar dem att tänka om och ta ett större ansvar, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Interpellationen kan du läsa här.

facebook Twitter Email