Martina Huber/Socialdemokraterna

Det är dags att det lokala äldreomsorgslyftet genomförs

Socialdemokraterna föreslog i våras att Lunds kommun ska genomföra ett lokalt äldreomsorgslyft i syfte att minska smittspridningen inom äldreomsorgen. Efter att Lundakvinetten före sommaren sköt på beslutet, ska vård- och omsorgsnämnden idag återigen behandla förslaget.

Den 13 maj föreslog Socialdemokraterna vård- och omsorgsnämnden besluta om ett lokalt äldreomsorgslyft. Dels föreslår Socialdemokraterna att den statliga satsningen som regeringen, Centerpartiet och Liberalerna presenterade den 12 maj skyndsamt ska komma igång. Regeringens satsning innebär att anställda ska erbjudas betald utbildning på arbetstid, vilket i Lunds kommun skulle omfatta cirka 100 undersköterskor och vårdbiträden. Dessutom föreslår Socialdemokraterna att timavlönade vikarier ska erbjudas en tidsbegränsad månadsanställning om minst femtio procent.

När vård- och omsorgsnämnden behandlade skrivelsen innan sommaren röstade Lundakvintetten för att överlämna skrivelsen till förvaltningen för utredning. Beslutet fick stark kritik från Socialdemokraterna. Idag ska vård- och omsorgsnämnden än en gång behandla förslaget. Socialdemokraterna understryker vikten av att förslaget genomförs.

– Coronapandemin har riktat fokus mot olika brister inom välfärden som vi socialdemokrater har betonat länge. Inte minst har det blivit än mer tydligt att vi behöver satsa på kompetensförsörjning inom bland annat äldreomsorgen. Därför är regeringens och samarbetspartiernas förslag om utbildningsanställningar oerhört viktig. Genom detta kan vi både nu och på sikt säkra en bra omsorg, både för brukare och medarbetare, säger Pär-Ola Nilsson (S), 2:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Läs förslaget här.

facebook Twitter Email