Sebastian Jaktling

Det är dags att införa en individualiserad föräldraförsäkring

Socialdemokraterna vill att en individualiserad föräldraförsäkring införs. Det har Elin Gustafsson (S) föreslagit i en motion till riksdagen.

Varje år har riksdagsledamöterna möjlighet att skriva motioner i samband med den så kallade allmänna motionstiden. Elin Gustafsson (S), riksdagsledamot från Lund, har tillsammans med Annika Strandhäll (S) och Carina Ohlsson (S), föreslagit att riksdagen beslutar om individualiserad föräldraförsäkring. De hänvisar till att kvinnor fortfarande är de som tar ut största delen av föräldraförsäkringen. 

— Ett modernt land som Sverige behöver ha en individualiserad föräldraförsäkring. Effekterna av denna reform skulle bidra till att vi uppnår de uppsatta jämställdhetsmålen om ett jämställt arbetsliv, om att män och kvinnor ska ha samma makt och ges jämlika möjligheter att forma sina egna liv. Det är en av de viktigaste reformerna för ett fullt ut jämställt samhälle, säger Elin Gustafsson (S), riksdagsledamot från Lund.

Även i Lunds kommun har Socialdemokraterna föreslagit reformer i syfte att skapa jämlika ekonomiska villkor mellan vårdnadshavarna. Nyligen har de lagt förslag i en motion till kommunfullmäktige på att Lunds kommun ska införa ett system där separerade föräldrar kan dela på fakturan för förskoleavgiften.

— I en jämställd kommun ska vi verka för att vårdnadshavare delar på föräldraansvaret. Det är viktigt att vi anpassar vår verksamhet till verkligheten. Det är idag ofta mamman som har barnen folkbokförda hos sig och som därmed ansvarar för att betala förskoleavgiften. Vi socialdemokrater vill skapa bra och jämlika förutsättningar för olika familjekonstellationer i Lunds kommun, säger Lina Olsson (S), oppositionsråd.

Läs mer om förslaget om individualiserad föräldraförsäkring här.

facebook Twitter Email