Joakim Twete

Det är dags att införa en lundagaranti i gymnasieskolorna

En lundagaranti i Lunds kommunala gymnasieskolor var ett av Socialdemokraternas viktigaste vallöften. Nu har Socialdemokraterna lämnat in en motion med förslag på en utredning av ”Fritt sök” som ska vara färdig innan årets slut.

Det är fler och fler lundabor som inte får plats på Lunds kommunala gymnasieskolor. Detta är en konsekvens av det gymnasiesamarbete som finns mellan 37 kommuner i Skåne och Blekinge. Samarbetet ”Fritt sök” innebär att de 37 kommunerna har gemensam intagning till samtliga gymnasieskolor i dessa kommuner. Eftersom att Lunds kommunala gymnasieskolor är några av Sveriges bästa gymnasieskolor är söktrycket oerhört stort vilket gör att många lundabor inte får plats.

– Det är oerhört problematiskt att inte alla de lundabor som vill läsa på gymnasiet i Lund erbjuds den möjligheten. De som stängs ute är dessutom ofta de elever som har sämst förutsättningar att pendla och läsa på annan ort. Samarbetets negativa effekter slår helt enkelt hårdast mot de som behöver mest stöd, säger Stig Svensson (S), gruppledare i utbildningsnämnden.

Genom ”fritt sök” tar lundaborna ett stort och viktigt solidariskt ansvar gentemot övriga skånska kommuner. Lundaborna bär genom skattsedeln hela den ekonomiska risken av nyinvesteringar i Lunds kommunala gymnasieskolor, skolor som inte alla lundaelever får tillgång till. Socialdemokraterna menar att eftersom det är lundaborna som möjliggör Lunds kommunala gymnasieskolor är det inte rimligt att lundaeleverna konkurreras ut av elever från andra kommuner. Målsättningen måste vara att alla behöriga elever från Lunds kommun har möjlighet att gå i kommunens gymnasieskolor, samtidigt som dessa skolor därutöver även fortsatt ska vara öppna för elever från andra kommuner. Lunds stora satsningar under lång tid på gymnasieskolan medför att om en lundagaranti infördes med dagens förutsättningar skulle ändå mer 50 % av elevplatserna erbjudas elever från övriga kommuner.

– Lund tar ett stort ansvar gentemot de andra kommunerna och det innebär att lundaborna bär den ekonomiska risken för stora delar av Skånes gymnasieutbildningar. Då är det inte mer än rimligt att vi säkerställer att lundaeleverna inte konkurreras ut av elever från andra kommuner, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Socialdemokraternas mål är att ”Fritt sök” omförhandlas så att en lundagaranti kan införas. I det utredningsförslag som Socialdemokraterna presenterat ingår också att titta på hur elever från kommuner som ligger nära Lund ska kunna inkluderas i en sådan garanti. Målet med utredningen är att ta fram ett brett underlag för att politiken ska kunna fatta bra och välgrundade beslut om vägen framåt. I detta underlag är en kartläggning av hur stora undanträngningseffekterna vid sökning och antagning till de kommunala gymnasieskolorna i Lund är. För att få en helhetsbild vill Socialdemokraterna att undanträngningseffekterna mäts både avseende elever från Lund och från de tidigare samverkanskommunerna Staffanstorp, Burlöv, Lomma och Kävlinge. Utredningen ska även utreda hur bland annat dessa kommuner kan ingå i en ”lundagarantin”, så att inte eleverna i dessa kommuner drabbas negativt av en förändring av ”Fritt sök”.

– Vi vill ta långsiktigt ansvar för att ”Fritt sök” ska fungera och vara hållbart. Lund tar idag ett stort ansvar för gymnasieförsörjningen i hela Skåne och det vill vi fortsätta göra. Förändringen säkrar lundaelevernas tillgång till en gymnasieutbildning i Lund, säger Fanny Johansson (S), oppositionsråd.

Socialdemokraternas förslag finns här.

facebook Twitter Email