Sebastian Jaktling

Det är dags att rädda busstrafiken från nedskärningar

På kommunstyrelsens sammanträde under onsdagen kommer Socialdemokraterna återigen att kräva att kommunen tecknar ett avtal med Region Skåne som räddar busstrafiken i kommunen. Något det borgerliga minoritetsstyret vid upprepade tillfällen vägrat att göra.

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Region Skåne genomför från och med söndag stora nedskärningar i busstrafiken i Lunds kommun. Bland annat kommer inte stadsbuss 2 längre stanna utanför träffpunkten på Papegojelyckan, stadsbuss 3 kommer inte längre köra till Vallkärra och Stångby och stadsbuss 9 dras in helt. Efter att de borgerliga partierna tvingat igenom nedskärningsbeslutet i Region Skånes kollektivtrafiknämnd, där bland annat Socialdemokraterna försökte stoppa dem, har Socialdemokraterna i Lunds kommun krävt att det borgerliga minoritetsstyret i Lunds kommun agerar mot regionledningens nedskärningspolitik. Något som ännu inte har skett menar Socialdemokraterna.

– De indragna bussarna slår hårt mot lundaborna. Flera av försämringarna drabbar främst äldre som ska till träffpunkten eller de som ska göra sjukhusbesök. Vi behöver stärka kollektivtrafiken, se till så att fler har möjlighet att åka buss och tåg till jobbet, skolan, fritidsaktiviteterna och vårdcentralen. Nu går utvecklingen i Skåne och Lund på fel håll. Lunds kommun kan inte stillasittande titta på och låta det ske, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Sedan frågan var uppe i kommunstyrelsens arbetsutskott har Skånetrafikens ledande tjänstemän skickat över ett intyg om att Skånetrafiken har som ambition att framgent trafikera Klostergården med dubbelriktad linjelagd trafik. Detta menar Lunds borgerliga styre är en framgång. De föreslagna trafiklösningarna på Klostergården är bra och Socialdemokraterna arbetade hårt med frågan redan under den föregående mandatperioden för att få till en bra lösning på Klostergården. Men Socialdemokraterna menar att en helhetslösning för busstrafiken i kommunen behöver tas fram och kräver därför fortsatt att igångsättningstillståndet för trafikanläggningarna på Klostergården villkoras med att ett avtal träffas mellan Lunds kommun och Region Skåne. I ett sådant avtal föreslår Socialdemokraterna att alla kollektivtrafik i kommunen ska omfattas och att de nedläggningshotade busslinjerna ska räddas. Detta kommer Socialdemokraterna att föreslå på kommunstyrelsens sammanträde under onsdagseftermiddagen.

– Philip Sandberg kanske nöjer sig med att Skånetrafikens tjänstemän har som ambition att trafikera Klostergården med dubbelriktad trafik, men vi tycker att Lunds kommun måste kräva mer. Vi tänker inte acceptera nedskärningarna där bussen inte längre går till Stångby, inte stannar på Papegojelyckan eller där nattbussarna dras in. Vi hoppas det borgerliga styret är beredda att tänka om, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

facebook Twitter Email