Jens Ohlsson

Det är dags för en simhall i Dalby

På kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23 januari ska ett lundaförslag om att bygga en simhall i de östra kommundelarna hanteras. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att en simhall inte ska byggas i nuläget. Men Socialdemokraterna vill att lundaförslaget bifalls och att en simhall ska arbetas in i kommunens kommande budgetprocess.

Redan i sitt förslag på ekonomi- och verksamhetsplan för 2020-2022 hade Socialdemokraterna med ett förslag om en simhall i Dalby. Då föreslog Socialdemokraterna att en utredning skulle komma igång redan i år och att byggstart skulle vara 2021. Detta avslogs i kommunfullmäktige i juni förra året.

Men när kultur- och fritidsnämnden den 23 januari ska behandla Richard Malmquist Nyréns lundaförslag om en simhall i de östra kommundelarna föreslår Socialdemokraterna på nytt att en simhall i Dalby ska byggas. De föreslår att kultur- och fritidsförvaltningen ska arbeta in såväl kostnader för en utredning men också preliminära drifts- och investeringskostnader i samband med det kommande yttrande som nämnden ska göra över förslaget på ekonomi- och verksamhetsplan 2021-2023.

– Vi delar helt bilden som Richard Malmquist Nyrén ger uttryck för i sitt lundaförslag. Precis som han nämner finns det både hälsofrämjande och geografiska fördelar med att bygga ytterligare ett inomhusbad i Lunds kommun och som inte ligger i Lunds stad. För oss socialdemokrater är det oerhört viktigt att hela kommunen lever och utvecklas. Därför är detta en av flera viktiga satsningar som behöver göras, säger Sebastian Jaktling (S), 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

facebook Twitter Email