Lina Olsson

Det är dags för ett Seniorernas hus i Lund

Fler pensionärs- och seniorföreningar efterfrågar lokaler att bedriva sin verksamhet i. För att möta detta behov och kunna erbjuda en bredare verksamhet till Lunds kommunseniorer föreslår Socialdemokraterna i en motion att ett Seniorernas hus öppnar i Lund.

Socialdemokraterna vill skapa bättre förutsättningarna för de ideella pensionärs- och seniorföreningar som finns i Lunds kommun. Något som ofta efterfrågas är en plats att bedriva sin verksamhet på och som kan ske under rimliga ekonomiska villkor. Socialdemokraterna, som tidigare har föreslagit att föreningsstödet till bland annat dessa organisationer ska höjas, föreslår nu att Lunds kommun etablerar ett hus som bara är till för pensionärs- och seniorföreningar i kommunen.

— Pensionärs- och seniorföreningarna är ett oerhört viktigt komplement till den kommunala verksamheten med träffpunkter och restauranger. De spelar stor roll i många lundabors vardag. Som kommun har vi ett ansar att erbjuda föreningarna bra och rimliga villkor och etablerandet av ett Seniorernas hus skulle vara ett viktigt steg på vägen, säger Pär-Ola Nilsson (S), 2:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden och en av motionärerna.

Socialdemokraterna pekar på att det runt om i landet finns positiva exempel att hämta inspiration kring. På Seniorernas hus i Jönköping erbjuds lokaler som kan hyras av pensionärsorganisationer eller andra föreningar och organisationer som har riktad verksamhet för seniorer. Där finns även restaurang, kök och gym. På Seniorernas hus i Karlshamn kan kommunens pensionärer slinka in och få en billig frukost och umgås med andra. Likaså kan de ta del av dagstidningar, samhällsinformation och berikande föredrag eller låna en dator med skrivare i den så kallade ”datorhörnan”. Men exakt hur det ska se ut i Lund behöver arbetas fram tillsammans med såväl flera parter inom den kommunala organisationen som de berörda föreningarna menar Sebastian Jaktling (S), som är en av motionärerna.

— Föreningarna vet bäst vilka behov de har och blir såklart nyckelaktörer när vi ska utveckla konceptet. Samtidigt finns mycket kunskap inom den kommunala organisationen där kultur- och fritidsnämnden till exempel både kan ha passande verksamhet för huset men framförallt har en stor vana av att hyra ut lokaler till föreningslivet, säger Sebastian Jaktling (S), 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Läs förslaget här.

facebook Twitter Email