Sebastian Jaktling

Det är inte rimligt att lärarna blir färre samtidigt som eleverna blir fler

Barn- och skolnämnden har nyligen presenterat sin delårsrapport för januari-juni 2020. Av rapporten framgår det att motsvarande 117 heltidstjänster inte tillsatts under året. Detta riktar Socialdemokraterna skarp kritik emot och har därför lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande och ansvarigt skolkommunalråd Philip Sandberg (L).

Av barn- och skolnämndens delårsrapport för januari-juni 2020 framgår att motsvarande 117 heltidstjänster inte tillsatts under året trots att nämnden kommer gå med ett överskott på 27 miljoner kronor. Detta samtidigt som barngrupperna fortsätter växa. Socialdemokraterna menar att detta är en direkt konsekvens av det borgerliga styrets nedskärningar inom skola och förskola.

— Jag blir illa till mods av det som framgår i rapporten. Samtidigt är jag inte förvånad. Vi har tillsammans med fackförbund, medarbetare och lundabor länge flaggat för konsekvenserna av den borgerliga nedskärningspolitiken. Det är helt orimligt att lärarna blir färre samtidigt som eleverna blir fler. Därför vill jag veta vad Philip Sandberg (L) och Lundakvintetten tänker göra åt saken, säger Lina Olsson (S), oppositionsråd.

Av rapporten framgår att det blivit 40 färre lärare inom grundskolan, 45 färre lärare inom förskolan, 16 färre fritidspedagoger samt 15 färre lärarassistenter, barnskötare och elevassistenter. Socialdemokraterna är oroliga för att den pressade situationen kommer skapa en osund arbetsmiljö för kommunens medarbetare samtidigt som förutsättningarna för en bra skolgång för lundabarnen försämras. Dessutom riktar Socialdemokraterna kritik mot hur företrädare för Lundakvintetten kommenterat delårsrapporten i samband med att den uppmärksammats av Sydsvenskan.

— Det är helt orimligt från borgarnas håll att samtidigt som barn- och skolnämnden förväntas gå med ett överskott på 27 miljoner skylla på rektorerna. Fackförbunden har länge aviserat att den pressade ekonomiska situationen kommer att påverka såväl medarbetares arbetsmiljö som lundabarnens förutsättningar för en bra skolgång. Vad som framgår av delårsrapporten är ytterst allvarligt, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Läs interpellationen här.

facebook Twitter Email