Sebastian Jaktling

Det borgerliga styret stoppar lönesatsning på Kulturskolans lärare

Efter att Kulturskolans lärare ännu en gång undantagits från Lundakvintettens lönesatsningar riktar nu Socialdemokraterna kritik mot det borgerliga styret. Socialdemokraterna, som inkom med ett förslag redan i januari 2020, menar att det borgerliga styret medvetet skapar orättvisa lönevillkor mellan kommunens lärare.

Kommunfullmäktige beslutade i ekonomi- och verksamhetsplanen 2019-2021 om något som rubricerades ”Rättvisa löner, ta bort gapet efter lärarlönelyftet”. Konsekvensen av detta beslut har dock inte blivit rättvisa löner. Istället har vissa lärargrupper undantagits, lärarna på de internationella skolorna och på Kulturskolan. Detta har påpekats såväl av personalen som av Socialdemokraterna tidigare. Till exempel lämnade Socialdemokraterna in ett förslag till kommunstyrelsen redan den 15 januari för att åtgärda detta. Men under våren gjordes ingenting.

På kommunstyrelsen den 12 augusti beslutade dock kommunstyrelsen om att inkludera lärarna på den kommunala skolan International School of Lund och den fristående skolan Lunds internationella skola. Men lärarna på Kulturskolan får inte ta del av satsningen, detta efter att samtliga borgerliga partier röstade ner Socialdemokraternas förslag om att inkludera även dessa lärare.

– Det som det borgerliga styret ägnar sig åt är en mycket märklig personalpolitik. Att lärare aktivt undantas från en lönesatsning baserat på vilken skola och förvaltning de arbetar på är anmärkningsvärt. Med det här beslutet blir signalen från det borgerliga styret att lärare på Kulturskolan inte är värda samma förmåner som övriga lärare i kommunen. Det kan vi socialdemokrater aldrig ställa oss bakom, säger Lina Olsson (S), oppositionsråd.

facebook Twitter Email