Det måste bli enklare att komma till Skrylle

Socialdemokraterna vill göra det enklare att ta sig till Skrylle med buss och cykel än vad det är idag. Detta för att fler ska få tillgång till Skrylle, men också för att bidra till ett mer hållbart resande. Förslaget röstades dock ner i kommunstyrelsen av det borgerliga minoritetsstyret och Sverigedemokraterna under onsdagen.

Idag på kommunstyrelsens sammanträde fattades beslut om en framtidsplan för Skrylle. Sedan tidigare finns en utvecklingsplan framarbetad för Skrylle som ska säkerhetsställa att verksamheten fortsätter att locka besökare till Skryllegården och därifrån ut i den omgivande naturen. Naturen ska vara Skrylles tydliga varumärke. Tack vare den budget som Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterade i april 2018 finns det avsatta investeringsmedel för att genomföra de mer akuta åtgärderna avsatta i budgeten. Kommunstyrelsen har idag beslutat att dessa pengar ska användas till investeringar i Naturum och kanslilokal, i närområdet kring Skryllegården och i ekonomibyggnaderna. Samtliga mycket angelägna investeringar.

– Vi tog initiativ till utvecklingsplanen under den föregående mandatperioden och det är bra att vi äntligen kommer framåt i processen. Med kommunstyrelsens beslut idag kan en rad akuta åtgärder genomföras. Men det är långt ifrån tillräckligt för att uppfylla utvecklingsplanens vision och högt ställda mål, säger Lena Fällström (S), Socialdemokraternas gruppledare i tekniska nämnden och ersättare i kommunstyrelsen.

Det Lena Fällström åsyftar är att om hela utvecklingsplanen ska genomföras beräknas det kosta över 70 miljoner kronor, vilket överstiger de avsatta medel som finns för investeringen. Men Socialdemokraterna är inte helt tillfreds med kommunstyrelsens beslut. De föreslog att kommunstyrelsen skulle tillskriva kommunfullmäktige om en utökad investeringsram för att kunna öka tillgängligheten till Skrylle. Socialdemokraterna föreslog att kommunstyrelsen skulle inarbeta förbättringar både för de som tar sig till Skrylle med kollektivtrafik och för de som cyklar i framtidsplanen. Investeringar som måste göras om Skrylle ska bli tillgängligt för fler, men också för att bidra till ett mer hållbart resande. Det borgerliga minoritetsstyret tillsammans med Sverigedemokraterna avslog dock förslaget. Något som får kritik av Socialdemokraternas oppositionsråd Fanny Johansson.

– Idag är det svårt att ta sig till Skrylle på annat sätt än med bil. Vi måste säkerställa att det på ett enkelt och säkert sätt går att ta sig dit även med buss och cykel. Nu påbörjas ett utvecklingsarbete som i sig är bra, men som inte tar hänsyn till behovet av ökad tillgänglighet. Det blev en protokollsanteckning från Centerpartiet om att de tycker det är viktigt med ökad busstillgänglighet, men en protokollsanteckning varken ger mer investeringsmedel eller ett förtydligat uppdrag. Vi behöver konkreta åtgärder för att öka tillgängligheten, säger Fanny Johansson (S), oppositionsråd.

facebook Twitter Email