Sebastian Jaktling

Det måste finnas seniorbostäder i samtliga tätorter utanför staden

Socialdemokraterna vill att Lunds kommun ska ta fram en plan för att säkerställa att det finns seniorbostäder i samtliga av kommunens tätorter utanför staden. Det föreslår de idag i en motion till kommunfullmäktige.

Socialdemokraterna vill att det ska finnas ett bättre utbud av seniorbostäder i Lunds kommun. I en motion till kommunfullmäktige föreslår de att en plan ska arbetas fram för att säkerställa att det finns ett utbud av seniorbostäder i tätorterna utanför staden.

— Oavsett var i kommunen du bor ska du kunna bo kvar där när du blir gammal. Därför måste vi säkerställa att det finns en bättre tillgång av seniorbostäder i samtliga av kommunens olika tätorter, säger Björn Abelson (S), byggnadsnämnden 2:e vice ordförande.

Socialdemokraterna ser detta som en viktig del i att fortsätta lyfta tätorterna utanför staden. Något som var en tydlig del inte minst av Socialdemokraternas valplattform och Socialdemokraterna har de senaste åren presenterat flera skarpa förslag för att stärka utvecklingen av dessa tätorter.

— Vi socialdemokrater vill att hela Lunds kommun ska leva och utvecklas. Då behöver vi se till så att det satsats i hela kommunen. Därför har vi kommit med konkreta förslag om att till exempel investera i de offentliga miljöerna och öka tryggheten i de östra tätorterna. En plan för seniorbostäder är ytterligare ett sätt att öka attraktiviteten i tätorterna utanför staden, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Motionen hittar du här.

facebook Twitter Email