Sebastian Jaktling

Effektiviseringskravet för Lunds grundskolor och förskolor slopas

Under perioden 2021-2023 slopas effektivisering för Lunds kommuns grundskolor och förskolor. Detta efter att en majoritet i kommunfullmäktige beslutade för socialdemokraternas förslag, detta innebär en ekonomisk förstärkning med nära 30 miljoner kronor.

Under onsdagen inledde kommunfullmäktige i Lund sin budgetbehandling för perioden 2021-2023. Efter några timmars förseningar antogs en budget för barn- och skolnämnden helt utan krav på så kallade effektiviseringar. Detta då socialdemokraternas förslag om slopade effektiviseringar gick igenom. Totalt innebär detta att grundskolorna och förskolorna i kommunen tillförs 30 miljoner mer än vad det borgerliga styret föreslagit och röstade för.

– Att helt slopa de borgerliga nedskärningarna är en seger för våra elever och lärare. Det är en viktig framtidsinvestering. Det socialdemokratiska budgetförslaget hade i sin helhet tillfört ytterligare resurser. Men det här är en oerhört viktig grundplåt för att påbörja att vända den negativa utvecklingen i kommunens skolor som vi sett under det borgerliga styret så här långt på mandatperioden, säger Lina Olsson (S), oppositionsråd.

Beslutet innebär utöver tillskottet 2021 att barn- och skolnämndens budget ökar med över 50 miljoner kronor 2022 och över 80 miljoner 2023.

facebook Twitter Email