Jens Ohlsson

Elins motionsarbete i riksdagen!

Varje år har riksdagsledamöterna möjlighet att skriva motioner i samband med den så kallade allmänna motionstiden. Via denna länken kan du läsa och ta del av samtliga motioner som Elin lagt i år och de två tidigare tillfällena under mandatperioden: https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/ledamot/elin-gustafsson_994eee01-a983-4409-9455-cd915c86d94d?doktyp=mot.

Eftersom Elin sitter i Trafikutskottet skriver hon inga motioner som rör det området. Dock har hon bland annat skrivit om jämlik förskola, kulturskola i hela landet, individualiserad föräldraförsäkring, jämställd arbetsmarknad, stärkt arbete för ett fritt Västsahara samt situationen för Israel och Palestina med mera.

Kontakta gärna Elin via Elin.a.gustafsson@riksdagen.se om du vill veta mer om de frågor hon lyft.

facebook Twitter Email