Lina Olsson

En budget för ökad rättvisa, hållbarhet och kvalitet

Tidigare idag presenterade Socialdemokraterna sitt förslag på budget för perioden 2022 – 2024. Partiet fokuserar på att främja en ökad rättvisa, hållbarhet och kvalitet i den kommunala organisationen.

Under parollen ”En budget för ökad rättvisa, hållbarhet och kvalitet” presenterade Socialdemokraterna tidigare idag sitt förslag på budget för 2022 – 2024. De menar att fokus måste nligga på att rusta Lunds kommun för framtiden och läka de sår som det borgerliga styrets nedskärningspolitik har medfört. Inte minst kraftsamlar budgeten kring skola, äldreomsorg, arbetsmiljö och trygghet.

Socialdemokraterna deklarerar tydligt att det är ett budgetförslag som prioriterar den kommunala välfärden och servicen allra högst i syfte att skapa förutsättningar för en ökad trygghet i kommunen. Budgeten tar avstamp i tre områden:

Ökad rättvisa och trygghet på riktigt för alla lundabor.

Konkreta åtgärder för en hållbar utveckling, redan idag.

Stärkt kvalitet och prioritering av tidiga och förebyggande insatser.

— Det är mer än tydligt att det borgerliga minoritetsstyret har misslyckats. Lärartätheten är rekordlåg, klasstorlekarna större än någonsin och avgifterna för äldre har chockhöjts. Vårt budgetförslag sätter stopp på deras nedskärningar och lägger istället fram tydliga reformer för en bättre välfärd och service i hela kommunen, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Socialdemokraterna har sedan länge riktat kritik mot det borgerliga styrets ekonomiska politik, som de menar inte möter de utmaningar som Lunds kommun står inför. Inte minst stora nedskärningar samtidigt som kommunen redovisat över 400 miljoner kronor i överskott. Dessutom gjorde man detta mitt under en pågående pandemi. Budgetförslaget som Socialdemokraterna nu presenterar ser till att såväl åtgärda de bristerna som finns i välfärden samt öka kvaliteten i hela kommunen.

— Vi satsar över 100 miljoner på grundskolan och förskolan. Våra lärare gör ett fantastiskt arbete men de måste få fler kollegor och bättre förutsättningar. Det är vår bestämda uppfattning att vi måste satsa oss ur de brister som den senaste mandatperioden har skapat. För att kunna rusta barnen för framtiden och säkra en god arbetsmiljö för vår personal presenterar vi ett budgetförslag med målet att skapa Sveriges starkaste kommunala välfärd, säger Fanny Johansson (S), oppositionsråd.

Läs budgetförslaget “En budget för rättvisa, hållbarhet & trygghet” här.

facebook Twitter Email