Sebastian Jaktling

En budget som skapar trygghet på riktigt

Tidigare idag presenterade Socialdemokraterna sitt förslag på budget för perioden 2021-2023. Det är en budget som bland annat sätter helt stopp för de borgerliga nedskärningarna inom skola och utbildning och som innehåller flera förslag för att möta de effekter som den pågående pandemin har på Lunds kommun.

Under parollen ”Trygghet på riktigt” presenterade Socialdemokraterna tidigare idag sitt förslag på budget för 2021-2023. Budgetförslaget står i skarp kontrast mot den nedskärningsbudget som det borgerliga minoritetsstyret presenterade i början av april. Bara inom skola utbildning innehåller det socialdemokratiska budgetförslaget nära 75 miljoner kronor mer än det borgerliga styrets förslag. Det motsvarar cirka 140 lärartjänster på heltid.

Socialdemokraterna deklarerar tydligt att det är ett budgetförslag som prioriterar den kommunala välfärden och servicen allra högst. Det är en budget som fokuserar på fyra områden, med tydliga ambitionshöjningar och som är särskilt viktiga att ta tag i:

– Tidiga och förebyggande insatser för en mer jämlik kommun
– En hållbar utveckling för framtiden
– En aktiv fritid och ett ökat välmående i alla åldrar
– Insatser för att få fler lundabor i arbete

Utöver att socialdemokraterna föreslår att de borgerliga nedskärningarna inom skola och utbildning helt stoppas är det en budget som omfattar flera riktade reformer. Reformer som var och en syftar till att skapa trygghet på riktigt.

– Lundaborna har visat med all tydlighet vad de tycker om den nedskärningspolitik som förs av det borgerliga styret. Nu presenterar vi ett förslag som stoppar nedskärningarna och som har med avgörande satsningar på skolan och på omsorgen. Vi behöver bygga upp en välfärd som går att lita på. Det är bara så vi kan skapa trygghet på riktigt, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Socialdemokraterna har tidigare riktat kritik mot att det borgerliga styret presenterat ett budgetförslag som inte innehåller några åtgärder för att hantera efterdyningarna av den pågående pandemin. Socialdemokraterna har utöver en central coronabuffert även med satsningar på att få fler lundabor åter i arbete. Det handlar både om utbildningsinsatser, satsningar på nyföretagande och på arbetsmarknadsåtgärder inom socialnämnden.

– Att presentera en budget för 2021 och låtsas som att det inte pågår en pandemi som får effekter på såväl kommunens ekonomi som lundabornas är direkt oansvarigt. Vi behöver rusta kommunen för att kunna hjälpa lundaborna som förlorat jobbet åter i arbete. Det är så kommunen kan bidra till att skapa en trygghet för de lundabor som påverkas av den ekonomiska kris vi befinner oss mitt inne i, säger Lina Olsson (S), oppositionsråd.

Budgetförslaget kan du läsa här.

facebook Twitter Email