Sebastian Jaktling

En jämlik förskola i hela landet

Socialdemokraterna vill att barngrupperna i förskolan minskar och att en likvärdig förskola säkerställs på nationell nivå. Det har Elin Gustafsson (S) föreslagit i samband med riksdagens allmänna motionstid.

Varje år har riksdagsledamöterna möjlighet att skriva motioner i samband med den så kallade allmänna motionstiden. Elin Gustafsson (S), riksdagsledamot från Lund, har bland annat motionerat om frågor som berör föräldraskap, barn och unga. Exempelvis föreslår hon att riksdagen ser över hur barngruppers storlek i förskolan kan minska.

— För att skapa jämlika förutsättningar för alla barn att utvecklas fritt måste vi se till att vi har en likvärdig förskola i hela landet. Det handlar dels om att se till att barngrupperna inte är för stora. Men det handlar framförallt om att skapa jämlika villkor. Det gör vi bäst genom att på nationell nivå säkerställa alla barns tillgång till förskola, inte minst på kvällar, lov och helger, säger Elin Gustafsson (S), riksdagsledamot från Lund.

Skolverkets riktlinjer föreslår grupper på 6 till 12 barn i åldrarna 1-2 år och grupper på 9 till 15 barn i åldrarna 3-5 år. Dock är genomsnittet på barngruppernas storlek i Lunds kommun cirka 17 barn. Socialdemokraterna är oroliga över utvecklingen de ser i kommunen och riktar stark kritik mot det borgerliga styrets besparingar. Det behövs både mer personal och ökad personaltäthet samt mindre barngrupper.

— Det borgerliga styrets nedskärningspolitik slår hårt mot alla delar i den kommunala välfärden. Inte minst mot barnen och personalen i förskolan. Det är för mig en självklarhet att Lunds kommun ska följa skolverkets riktlinjer. I vårt förslag till budget för 2021 har vi med en satsning om 40 miljoner kronor i syfte att skapa mindre barngrupper i förskolan i hela kommunen, säger Lina Olsson (S), oppositionsråd.

Läs Elin Gustafssons (S) motion här.

facebook Twitter Email