Sebastian Jaktling

En offensiv välfärdsbudget

På en pressträff under måndagen presenterade Socialdemokraterna sitt förslag på budget för perioden 2019-2021. Det är en budget som hedrar de löften som utställts innan valet med stora satsningar på skolan, omsorgen och på att hela Lunds kommun ska leva och utvecklas.

Socialdemokraterna presenterade under måndagseftermiddagen sitt förslag på budget för 2019-2021. Det är en budget som var lätt att känna igen sig i. Det är en budget som fullt ut har med de satsningar som Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterade i våras och som kommunfullmäktige till väldigt stora delar ställde sig bakom i juni. Det är stora kvalitetssatsningar på förskolan och grundskolan, satsningar på omsorgen och historiska satsningar på de östra kommundelarna. Budgetförslaget innehåller också de förslag om lovbuss, fri buss för 70 plus och fria arbetskläder inom förskola, förskoleklass & fritids som Socialdemokraterna presenterade i valrörelsen.

– Detta är en väl genomarbetad budget, med tydligt välfärdsfokus. Den står på det sättet i tydlig kontrast till det borgerliga minoritetsstyrets budgetförslag. Vi står fast vid att skolan och omsorgen behöver mer resurser samtidigt som vi inte backar på satsningar på vår näringslivs- och personalsatsningar, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Socialdemokraterna står fast vid föreslaget om att höja skatten med 25 öre. Detta är en skattehöjning som går oavkortat till att stärka välfärden och möjliggör de stora kvalitetssatsningar som föreslås inom skolan och omsorgen.

– Vi gör det för att välfärden ska fortsätta utvecklas. För att bland annat kunna minska barngrupperna, avskaffa de delade turerna och skapa bättre förutsättningar för våra lärare att undervisa våra elever. Lundaborna kräver och har rätt till en bra kommunal välfärd. Med vår budget så säkerställer vi det, säger Fanny Johansson (S), oppositionsråd.

Budgetförslaget innehöll även två andra nyheter. Dels föreslås det avsättas pengar för att kunna bidra till Akademiska Föreningens utveckling av AF borgen och dels föreslås utdelningen från Kraftringen ökas på sikt med ytterligare 15 miljoner kronor från 2020.

facebook Twitter Email