Lunds kommun/Martin Olson

En offensivare markpolitik

Socialdemokraterna vill se en offensivare markpolitik från Lunds kommun så att ett mer varierat bostadsbyggande kan uppnås i de nya stadsdelarna Västerbro och Källby. Därför föreslår de i en motion till kommunfullmäktige att en strategi för markbyten mellan privata aktörer och kommunen tas fram.

Lunds kommun har länge varit framgångsrika i arbetet med att utveckla stadsdelar med blandad upplåtelseformer, alltså att det byggs en blandning av såväl bostadsrätter som olika typer av hyresrätter. Detta har varit en av anledningarna till att Lund är en stad med relativt liten segregation. För att fortsätta detta arbete även i de nya stadsdelarna Västerbro och Källby menar Socialdemokraterna att det krävs en offensivare markpolitik från Lunds kommuns sida. I en ny motion till kommunfullmäktige föreslår Socialdemokraterna nu att en strategi arbetas fram för att byta mark mellan privata aktörer och kommunen. Socialdemokraterna menar att detta kan gynna utvecklingen och bostadsmixen i flera av de nya eller befintliga men växande stadsdelar i Lund. 

– Om vi inte bara säljer all kommunala mark på Brunnshög och i Stångby, utan byter delar av marken mot mark på Västerbro eller i Källby, så gynnas både de nuvarande och kommande utvecklingsområdena positivt. Uppsidan för de privata aktörerna är att de snabbare kan börja bygga om de får tillgång på mark på Brunnshög eller Stångby, medan det kan dröja fem, tio eller rentav femton år innan motsvarande nya bostäder kan förverkligas i på Västerbro eller Källby, säger Björn Abelson (S), 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden och initiativtagare till motionen.

Motionen finns att läsa här.

facebook Twitter Email