Sebastian Jaktling

Endast Socialdemokraterna och Moderaterna vill stötta LUGI Handboll i krisen

LUGI Handboll bad redan innan sommaren om ekonomiskt stöd med anledning av de negativa effekterna som den pågående pandemin medfört. Under gårdagens kommunstyrelse var det endast Socialdemokraterna och Moderaterna som röstade för att bevilja LUGI Handboll ett stöd.

Socialdemokraterna riktar skarp kritik mot kommunstyrelsens beslut att inte bevilja LUGI Handbolls ansökan om ekonomiskt stöd. Socialdemokraterna och Moderaterna föreslog gemensamt att Lunds kommun tillfälligt stöttar LUGI Handboll.

— Det är helt obegripligt att en majoritet i kommunstyrelsen röstade emot att bevilja LUGI Handboll stödet de ansökt om. Föreningen är otroligt viktig för kommunen och konsekvenserna av pandemin har varit förödande. Med tanke på att kommunen kommer gå med ett historiskt stort överskott är det märkligt att de inte vill stötta föreningarna ur krisen. För oss är det en självklarhet, säger Lina Olsson (S), oppositionsråd.

Utöver stödet om 3,5 miljoner kronor vill Socialdemokraterna och Moderaterna att generella principer för ekonomiskt stöd till elitverksamheter i samband med Covid-19 tas fram. Likaså vill de att mottagare av ekonomiskt stöd förbinder sig att stödet går till både herr- respektive damverksamhet. Även detta röstades ned av övriga partier.

— Att Philip Sandberg (L) som kommunstyrelsens ordförande är med och bidrar till LUGI Handbolls överlevnadsproblem är fruktansvärt. Föreningarna som verkar i Lund är viktiga för kommunen. Att ta fram generella principer så att även andra föreningar kan stöttas är viktigt, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

facebook Twitter Email