Lina Olsson

Erbjud extra undervisning för elever i gymnasiet och vuxenutbildning

Den långa tiden av distansundervisning har påverkat en del elever inom gymnasiet och vuxenutbildningen negativt. De rödgrönrosa partierna föreslår nu gemensamt att utbildningsnämnden tillsätter en särskild projektgrupp för att erbjuda extra undervisning under våren och sommaren för de elever som är i behov av det.

Under det senaste året har mycket av undervisningen på gymnasiet och vuxenutbildningen skett på distans på grund av den pågående coronapandemin. Enligt de rapporter som gjorts till utbildningsnämnden har detta hanterats på ett föredömligt vis. Trots detta har distansundervisningen inneburit negativa effekter för eleverna. Särskilt för de som haft låga meritvärden eller dåliga förutsättningar att följa undervisningen hemifrån. Därför tar Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ nu initiativ till att en särskild projektgrupp inom utbildningsförvaltningen får i uppdrag att åtgärda detta. En sådan planering krävs också för att den extremt höga arbetsbelastning som varit på lärarna inte ska urarta.

De fyra rödgrönrosa partierna föreslår att projektgruppen får följande uppdrag:

– Kartlägga omfattningen av brister inom de olika årskurserna och ämnesområdena

– Bedöma omfattningen (antal timmar) som kan krävas för att kompensera för dessa brister inom respektive ämnesområde och årskurs

– Fastställa en prioritetsordning mellan årskurserna och ämnena

– Bedöma i vilken omfattning man kan använda personal som inte finns på skolorna idag (t.ex. universitetsstuderande, arbetslösa akademiker).

– Bedöma i vilken omfattning extra undervisningen kan ske under vårterminen samt hur mycket som får ske under sommarlovet

Förslaget är att projektgruppen ska vara aktiv under våren och sommaren.

“Trots att skolorna och förvaltningen hanterat omställningen till digital undervisning på ett föredömligt sätt finns det ett stort behov av att erbjuda eleverna extra undervisning. Vi måste se till så att eleverna som påverkats negativt ändå klarar sin utbildning, för det handlar om deras framtida möjligheter till arbete och studier”, säger Stig Svensson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i utbildningsnämnden.

Skrivelsen kan du läsa här.

facebook Twitter Email