Pixaby

Erbjud fler kommunala praktikplatser

Socialdemokraterna vill att stadsbyggnadskontoret ska ta ett större ansvar för att erbjuda kommunala sommarpraktikplatser, detta föreslår partiet i en skrivelse till byggnadsnämnden.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har under flera år gjort stora ekonomiska satsningar för att kommunerna ska kunna erbjuda ungdomar feriepraktik. Den kommunala feriepraktiken gör det möjligt för ungdomar att under tre veckor på sommarlovet kunna etablera kontakt med arbetsmarknaden, få arbetslivserfarenhet och referenser.

Sommaren 2020 fanns det för Lunds kommuns del en budget för att kunna erbjuda 500 ungdomar i kommunen en kommunal feriepraktik. 1090 intresserade ungdomar ansökte men endast 284 av dessa ungdomar erbjöds en kommunal feriepraktik på grund av att det inte fanns tillräckligt många praktikplatser. Under 2020 bidrog flera förvaltningar till att skapa fler kommunala praktikplatser. Men Socialdemokraterna menar att det behövs fler initiativ och en utökad ambition hos kommunens förvaltningar för att fler ungdomar framöver ska kunna ges möjlighet till en feriepraktik.

– När efterfrågan och behovet är så stort som det var 2020 visar det att kommunen behöver ta ett större ansvar, inte minst med tanke på den pågående pandemins inverkan på samhällsekonomin. Det finns många positiva exempel på hur kommuner genom praktikplatser involverat unga i stadsbyggnadsfrågor. Här vill vi att Lunds kommun agerar, säger Margita Malmros (S), ledamot i byggnadsnämnden.

Exempel på andra kommuner som gjort detta är Göteborg stad där man tagit in unga sommarjobbare och använt dessa som stadsplanerare när nya stadsdelar ska växa fram. Ett konkret exempel är från området Bergsjön där man genom datorspelet Minecraft anordnat workshop för unga för att på ett konkret sätt få in barnens perspektiv i stadsutvecklingen. Men även i Malmö och Stockholm har initiativ tagits.

– Med detta förslag får vi ut dubbla effekter. Vi kan öka sysselsättningsgraden hos unga lundabor som är i behov av feriepraktik och vi får in ungas perspektiv i stadsplaneringen. Båda är oerhört viktiga. Det är helt enkelt win-win, säger Björn Abelson (S), 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden.

Skrivelsen finns att läsa här.

facebook Twitter Email