Lunds kommun/Martin Olson

Erbjud lunch till dalbyseniorerna

Under kvällens sammanträde kommer vård- och omsorgsnämnden avgöra om seniorer i Dalby ska ha möjlighet till lunch för seniorer 65+, detta efter att ett Lundaförslag skickats in till kommunen. Socialdemokraterna ställer sig positivt till förslaget.

När vård- och omsorgsnämnden sammanträder tisdag kväll kommer politikerna rösta om ett Lundaförslag om att kommunen ska servera lunch för pensionärer i Dalby. Förslaget behandlades redan i april 2020. Då beslutade vård- och omsorgsnämnden att förutsättningarna att erbjuda lunch för äldre i Dalby skulle utredas i samband med den pågående förvaltningsövergripande utredningen.

Nu föreslår förvaltningen att politikerna i nämnden beslutar att inrätta möjlighet till lunch för seniorer i Dalby när omständigheterna utifrån den rådande pandemin tillåter det. Socialdemokraterna har vid flera tillfällen poängterat behovet av att öka tillgängligheten till lunchrestauranger, inte minst i de östra kommundelarna. Partiet ställer sig därför mycket positivt till förslaget.

– För mig och mitt parti är det otroligt viktigt att det finns en stor variation av verksamheter som vänder sig till äldre. I dagsläget finns det ingen lunchrestaurang för pensionärer i Dalby, så ska det inte vara. Det är en självklarhet för oss att kommunen bör se till att det finns möjlighet till lunch för seniorer i hela kommunen, inte bara i staden, säger Pär-Ola Nilsson (S), 2:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

facebook Twitter Email