Lunds kommun/Martin Olson

Ett sommarpaket till barn och unga i Lunds kommun

Socialdemokraterna vill att Lunds kommun tar fram ett sommarpaket riktat till barn och unga med stärkta fritidsaktiviteter och lovverksamheter.

I ett förslag till kultur- och fritidsnämnden föreslår Socialdemokraterna ett sommarpaket till barn och unga i Lunds kommun. Sommarpaketet omfattar totalt 2 miljoner kronor och är en förstärkning av Lov i Lund, Fältgruppen och fritidsgårdarna. Socialdemokraterna menar att Lunds kommun behöver agera proaktivt för att möta den förväntade ökningen av barn och unga som är kvar i kommunen under sommaren som en följd av de restriktioner som finns på bland annat resor.

– Fritidsverksamheterna är alltid viktiga. I sommar kommer de sannolikt bli viktigare än på länge. I en tid när stora nedskärningar gjorts behövs den här extra injektionen för att skapa förutsättningar för våra barn och unga att ha ett tryggt och aktivt sommarlov, säger Sebastian Jaktling (S), 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Här kan du läsa förslaget i sin helhet.

facebook Twitter Email