Jens Ohlsson

Fanny Johansson vald till ny gruppledare i barn- och skolnämnden

Socialdemokraterna i Lunds medlemsmöte valde under måndagen Fanny Johansson till ny gruppledare i barn- och skolnämnden. Fanny Johansson föreslås nu väljas av kommunfullmäktige till 2:e vice ordförande för barn- och skolnämnden.

Till ny gruppledare, och förslag på ny 2:e vice ordförande, i barn- och skolnämnden valde medlemsmötet Fanny Johansson. Fanny Johansson är sedan valet oppositionsråd för Socialdemokraterna i Lund. I Fanny Johanssons ansvarsområde ingår bland annat frågor som berör skola och utbildning.

– Vi är glada att kunna presentera vårt förslag till andre vice ordförande i barn- och skolnämnden. Fanny Johansson kommer att fortsätta att arbeta en jämlik och bra skola för alla, säger Anna-Lena Hogerud, ordförande för Socialdemokraterna i Lund.

Fanny Johansson efterträder Elin Gustafsson som på Socialdemokraterna i Lunds årsmöte 2018 valdes till socialdemokraternas gruppledare i barn- och skolnämnden. Men sedan valet hösten 2018 tjänstgör Elin Gustafsson som statsrådsersättare i riksdagen för Morgan Johansson. Efter att Stefan Löfven blev återvald till Sveriges statsminister och han återigen utsåg Morgan Johansson till justitieminister valde Elin Gustafsson att avsäga sig sitt uppdrag i barn- och skolnämnden eftersom hon fortsatt kommer tjänstgöra som statsrådsersättare.

– Lunds kommun behöver satsningar som minskar barngrupperna i förskolan, som ger lärarna ännu bättre förutsättningar att ägna sig åt undervisning och som ser till att vi får mer personal i våra skolor. Det känns oerhört stort att ha fått våra medlemmars förtroende att få driva på dessa viktiga frågor, Fanny Johansson (S), oppositionsråd och nyvald gruppledare i barn- och skolnämnden.

Förslaget går nu vidare till kommunfullmäktige som fattar det slutgiltiga beslutet.

facebook Twitter Email