Sebastian Jaktling

Fatta beslut om coronaåtgärder innan sommaren

Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill fatta beslut om fem coronaåtgärder innan sommaren. Åtgärderna är förslag som tidigare presenterats eller diskuterats i kommunen men där besluts ännu inte fattats utan skjutits på framtiden.

Arbetet med åtgärder för att hantera efterverkningarna av den pågående pandemin har i mångt och mycket hanteras gemensamt mellan det borgerliga styret och den rödgrönrosa oppositionen. Det är något Socialdemokraterna och Miljöpartiet menar har varit bra och både understryker att de är tacksamma gentemot alla de partier som kunnat enas om gemensamma insatser med anledning av pandemin.

Men ett flertal förslag har inte genomförts och vissa förslag planeras att avgöras först efter sommaren. Det anser Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte är rimligt. Samtidigt har den borgerliga kommunledningen också förklarat att de blocköverskridande samtalen med anledning av pandemin nu är avslutade.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet går nu fram med fem gemensamma förslag på coronaåtgärder som de vill att Lunds kommun beslutar om innan sommaren. Det innebär att de vill se att beslut fattas i dessa frågor på kommunstyrelsen den 10 juni och på kultur- och fritidsnämnden den 11 juni.

De fem förslagen är en förlängning av hyresnedsättningarna för drabbade företag, kommunalt stöd för cykelleveranser av varor till riskgrupper, ett tillfälligt utökat stöd till kvinno- och tjejjourer, ett riktat stöd till IFK Lund för att möjliggöra spårvägsstafetten och en gemensam satsning för att stärka Lund som sommarstad. Sommarstadssatsningen föreslås inkludera såväl en förlängning av det tidigare beslutet om avgiftsfria uteserveringar samt ett riktat stöd till Kulturen som inkommit med en särskild hemställan till Lunds kommun.

– Detta är inte beslut som kan vänta tills efter sommaren utan beslut som behöver upp i kommunstyrelsen och andra berörda nämnder under nästa vecka så att näringslivet, kulturlivet och föreningslivet vet vad som gäller i sommar. Vi behöver göra vad vi kan för att göra Lund till en bra och välmående sommarstad även i coronatider, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

– Jag ser flera fördelar med att Spårvägsstafetten genomförs i höst. Det handlar både om att lyfta fram ett nytt hållbart transportsätt och att locka till hälsosam gemenskap på arbetsplatserna i Lund. Men en av vinsterna är också att stötta vår lokala friidrottsförening IFK Lund, menar Karin Svensson Smith (MP), oppositionsråd.

De fem förslagen i korthet:

1. Lund som sommarstad
Fler lundabor och skåningar än vanligt kommer i år “hemestra”, d.v.s. tillbringa sommarens ledighet på hemmaplan. Att profilera Lund som sommarstad den här sommaren är därför viktigt. Som del av konceptet Lund som sommarstad ingår att förlänga satsningen på gratis och utvidgade uteserveringar för restauranger etc. säsongen ut, som annars planeras att avslutas inom en månad. Friluftsmuseet Kulturen är en av anledningarna till att turister besöker Lund. Med sina många hus, stora utställningsytor och trädgårdar är museet ett säkert besöksmål även den här sommaren. Kulturen bedömer ett stort intäktsbortfall och har bett Lunds kommun om ett krisstöd omfattande 1-2 miljoner kronor.

2. Hyresnedsättningar förlängs
Det har beslutats om en rad insatser för att stärka det lokala näringslivet i samband med coronapandemin. Vi föreslår nu att de redan införda hyresnedsättningarna om 50 % för näringsidkare i utsatta branscher, och som hyr lokal av kommunen, förlängs och gäller året ut. Att avsluta hyresrabatterna redan sista juni är inte rimligt.

3. Hemleverans med cyklar
Att Lunds kommun tecknar avtal med ett etablerat cykelåkeri (med kollektivavtal) för hemleveranser från t.ex. restauranger och butiker. Förslaget innebär att kommunen tar kostnaden för miljöleveranser till riskgrupper under förslagsvis tre månader för att underlätta för butiker och matställen att få de beställningar som behövs för att klara sig igenom krisen och inte tvingas stänga.

4. Spårvägsstafetten
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade den 29 april 2020 att Spårvägsstafetten ska genomföras under årets mobilitetsvecka (v 38). IFK Lund ser en möjlighet att i år arrangera ett virtuellt lopp där deltagarna kan springa stafetten när som helst under mobilitetsveckan.
Lunds kommun sponsrade förra året 40 lag i Spårvägsstafetten och i Lundaloppet bekostade kommunen sina anställdas anmälningar (1000 anställda deltog). Vi föreslår att IFK Lund arrangerar loppet och att kommunen garanterar att sponsra loppet med 100 lagavgifter.

5. Kvinno- och tjejjourer
Som en åtgärd för att minska spridningen av coronaviruset arbetar fler och fler hemma och det har införts restriktioner för bland annat resor som innebär att fler får semestra hemma. Bara under mars månad ökade anmälningarna av våld i nära relationer med nära 50 % i Lunds kommun jämfört med mars förra året. Därför föreslår vi att tjej- och kvinnojourernas stöd tillfälligt ökas med 500 000 kr.

facebook Twitter Email