Sebastian Jaktling

Fler boulebanor i Lunds kommun

Socialdemokraterna i Lunds kommun vill att det anläggs fler boulebanor i kommunen. Det föreslår dem i en ny motion i kommunfullmäktige där de föreslår en tydlig plan för investeringarna.

Fysisk aktivitet, motion och rekreation förebygger ohälsa. Förebyggande och hälsofrämjande insatser gynnar individen, samtidigt som det är resurseffektivt för samhället i stort. Därför bör Lunds kommun ta ytterligare initiativ för att stärka förutsättningarna för ökad folkhälsa och välbefinnandet hos lundaborna.

En sådan åtgärd är anläggandet av boulebanor. Boule är en populär aktivitet för alla åldrar, men kanske särskilt populär bland seniorer. Boulebanor kan anläggas utan alltför stora investeringskostnader och passar i många miljöer. Inte minst är det uppskattade inslag i parker och grönområden, men de passar även bra i urbana torgmiljöer, inte minst i anslutning till torg och serveringar.  Boulebanor passar också utmärkt i våra stadsdelscentra och i våra tätorter utanför staden. Därför föreslår Socialdemokraterna i en motion till kommunfullmäktige att tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram ett investeringsprogram för att få fler boulebanor i Lunds kommun

— Efterfrågan på fler boulebanor i de offentliga miljöerna är stor. Det är dessutom ett trevligt inslag där man kan mötas över åldersgränserna för att både ägna sig åt viss fysisk aktivitet och umgås. Det borde vi i Lunds kommun bejaka tydligare, säger Anders Almgren (S), oppositionsråd.

Motionen i sin helhet kan du läsa här.

facebook Twitter Email