Sebastian Persson

Fler lediga dagar ska bli möjligt för anställda i Lunds kommun

Möjligheten till fler lediga dagar ska nu förhandlas med fackförbunden. Detta efter att kommunstyrelsen idag har beslutat att det ska vara möjligt för anställda i Lunds kommun att byta semesterdagstillägg mot lediga dagar.

När kommunstyrelsen idag sammanträdde lades grunden för att anställda i Lunds kommun ska kunna byta semesterdagstillägg mot lediga dagar. I beslutet från kommunstyrelsen framgår det att de anställda ska kunna byta semesterdagstillägg till fyra eller fram lediga dagar, beroende på antalet semesterdagar enligt Allmänna Bestämmelser.

– Detta är ytterligare en viktig del i det prioriterade arbetet med att göra Lunds kommun till en bättre arbetsgivare och att kommunen ska vara en attraktiv plats att arbeta på. Initiativet kom från våra medarbetare, vilket gör att detta beslut känns extra angeläget, säger Elin Gustafsson (S), ordförande i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott.

– För oss rödgröna är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare. Beslutet innebär att vi nu kan skapa ännu bättre förutsättningar för våra anställda, säger Yanira Difonis (MP), vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott.

Vid en kartläggning konstateras att ungefär hälften av Skånes kommuner erbjuder sina anställda denna möjlighet. Att Lunds kommun nu ska sälla sig till skaran av dessa kommuner har inte minst fackförbundet Vision arbetat hårt för. Nästa steg i arbetet är att kollektivavtal förhandlas fram med berörda fackförbund, dessa kommer sedan att beslutas om i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott.

– Möjligheten till fler semesterdagar är viktig för att skapa ett hållbart arbetsliv och kommunstyrelsens beslut är välkommet. Vi ser nu framemot den kommande förhandlingen och att vi tillsammans med kommunen ska kunna förverkliga denna mycket efterlängtade förmån, säger Anna Nilsson, ordförande Visions Lundaavdelning.

facebook Twitter Email