Lina Olsson

Flera försämringar för lärarna med de borgerliga nedskärningarna

Lunds borgerliga minoritetsstyre har nu börjat presentera hur de stora nedskärningarna kommer påverka barn- och skolnämndens verksamhet. Förslagen kommer leda till negativa konsekvenser för lärares arbetssituation och Lunds kommuns skolors kvalitet, menar Socialdemokraterna.

Under budgetfullmäktige uttryckte den liberala barn- och skolnämndsordföranden att nedskärningarna inte skulle få negativa konsekvenser för lärarna och för eleverna. När Lundakvintetten nu presenterar de första effekterna av nedskärningarna blir resultatet det motsatta. Bland annat vill de skrota den nyligen inrättade handledarbonusen som riktar sig till lärare som handleder lärarstudenter. Bonusen är tänkt att ge en ökad stimulans så att handledning prioriteras av lärare och är viktig för att säkra den framtida kompetensförsörjningen inom kommunens skolor. Dessutom vill de avskaffa de avsatta medlen för individuella fortbildningskonton till de cirka 3000 lärare som är anställda av kommunen. Detta är två reformer som togs fram för att skapa bättre förutsättningar för kommunens lärare och att göra Lunds skolor till en mer attraktiv arbetsgivare.

– Vi behöver fortsätta stärka Lunds kommun som en bra och attraktiv arbetsgivare. Lundakvintettens nedskärningspolitik innebär tvärtom att kommunen blir mindre attraktiv för lärare att jobba i. Nu försämras möjligheterna till fortbildning utifrån lärarnas egna behov samtidigt som incitamentet för lärare att handleda lärarstudenter och på så vis ta ett större ansvar för den framtida kompetensförsörjningen försvinner. Detta är allvarliga försämringar i lärarnas arbetssituation, säger Fanny Johansson (S), barn- och skolnämndens 2:e vice ordförande.

Lundakvintettens förslag slår också hårt på kommunens arbete för att stärka barn och ungas folkhälsa. Under socialdemokratiskt styre tog kommunfullmäktige beslut om att avsätta ytterligare medel för utvecklingsstöd till idrottsprofiler i skolan. Utvecklingsstödet syftar till att uppmuntra, utöka och erbjuda bättre förutsättningar för skolor att utveckla lokala idrottsprofiler. Under gårdagens sammanträde röstade Lundakvintetten med hjälp av Sverigedemokraterna för att pausa denna viktiga satsning.

– Lunds kommuns skolor erbjuder många både bra och omtyckta idrottsprofiler. Att skapa incitament för att skolorna ska kunna bibehålla och utveckla dessa är något vi socialdemokrater ser som en viktig satsning för att stärka alla barns hälsa. Mer idrott i skolan stärker elevernas fysiska välmående, men även deras psykiska hälsa. Med Lundakvintettens förslag blir resultatet tvärtom, säger Fanny Johansson (S), barn- och skolnämndens 2:e vice ordförande.

facebook Twitter Email