Jens Ohlsson

Flera försämringar för socialtjänsten med de borgerliga nedskärningarna

Det borgerliga minoritetsstyret har tillsammans med Miljöpartiet beslutat om stora nedskärningar inom socialnämnden. Under onsdagen ska nämnden fatta beslut om internbudget. Socialdemokraterna vill istället stoppa beslutet om nedskärningar och kommer föreslå att budgetramen ökas.

Under onsdagen ska socialnämnden fatta beslut om verksamhetsplan och internbudget för 2020. Socialnämnden tvingas genomföra rekordstora nedskärningar. Förslaget på internbudget innebär bland annat att socialnämnden tvingas skära ner på uppdrag som syftar till att bryta hemlöshet och missbruk med 3,5 miljoner kronor. Likaså ska besparingar genomföras på det så kallade ”Tonårsboendet”, trots att socialnämnden tog beslut om att verksamheten skulle bibehållas under hösten 2019.

Socialförvaltningen bedömer att omdisponeringar som kräver nya arbetssätt behöver göras för att nå en budget i balans. Socialförvaltningen menar i sin tjänsteskrivelse att arbetsbelastningen upplevs hög bland många anställda på förvaltningen. På grund av den så kallade Lundakvintettens och Miljöpartiets nedskärningar tvingas nämnden minska personaltätheten. Exempelvis sker personalminskningar på stödboendeenheten och omplaceringar av en rad olika tjänster, inte minst av socialsekreteraren hos polisen. Det kommer även innebära att bland annat Råby gård, där personer som varit sjukskrivna under en längre period får arbetsträning för att komma i sysselsättning, får mindre resurser. Socialdemokraterna kommer därför föreslå att internbudgeten avslås och att socialnämnden istället begär mer medel från kommunfullmäktige.

– Trots att de borgerliga partierna ständigt pratar om behovet av att öka tryggheten i Lunds kommun innebär deras nedskärningar att utvecklingen går i motsatt riktning. Bland annat skulle det innebära att den nuvarande socialsekreteraren på polisen behöver flyttas därifrån. Tjänsten har visat sig vara ett stort stöd för polisens trygghetsbyggande arbete. Detta är en av många funktioner som vi vill rädda och därför föreslår vi att socialnämnden begär mer medel från kommunfullmäktige, säger Eva S Olsson (S), Socialdemokraternas gruppledare i socialnämnden.

I socialnämndens budget för 2020 ingår, efter en uppgörelse mellan denna så kallade Lundakvintetten och Miljöpartiet, en utdelning från Lunds kommunala fastighetsbolag (LKF) på 30 miljoner kronor till socialnämnden.

– Trots att socialnämnden tilldelas 30 miljoner kronor från LKF kommer stora nedskärningar att genomföras. Vi socialdemokrater är fast beslutna om att LKF:s hyresgäster inte ska finansiera Lundakvintettens och Miljöpartiets stora nedskärningar i socialnämnden, säger Fanny Johansson (S), oppositionsråd.

facebook Twitter Email