Socialdemokraterna

För ett ännu bättre och mer jämlikt Lund

På en pressträff under tisdagen presenterade Socialdemokraterna sitt förslag på budget för Lunds kommun 2020-2022. Det är en budget under parollen ”För ett ännu bättre och mer jämlikt Lund”, där den kommunala välfärden och servicen står högst på agendan.

När Socialdemokraterna under tisdagen kallade till pressträff var det för att presentera sitt förslag på budget för Lunds kommun 2020-2022. Budgeten, som går under parollen ”För ett ännu bättre och mer jämlikt Lund”, står i skarp kontrast mot den nedskärningsbudget som det borgerliga minoritetsstyret presenterade i början utav maj. Bara inom förskolan, grundskolan och gymnasiet skiljer det finansiering för 155 lärartjänster och inom vård- och omsorgsnämnden finansiering för 100 undersköterskor. Totalt över de kommande tre åren skiljer det närmare 400 miljoner kronor mellan Socialdemokraternas förslag och det borgerliga minoritetsstyrets bara inom skol- och utbildningsområdet.

Socialdemokraterna deklarerar tydligt att det är en budget som prioriterar den kommunala välfärden och servicen allra högst. Det är en budget som fokuserar på tre områden, med tydliga ambitionshöjningar och som är särskilt viktiga att ta tag i. De tre områdena är:

– Utbildning, kunskap & utveckling

– Folkhälsa, välmående & trygghet

– Klimat, miljö & hållbar utveckling

Totalt handlar det om reformförslag på över 66 miljoner kronor efter det att nuvarande höga kvalitet i den kommunala välfärden och servicen säkrats. Med bland satsningar finns stora kvalitetssatsningar för att minska barngrupperna i förskolan, fritidsgaranti barn till föräldrar med försörjningsstöd och två nya fritidsgårdar. Men det är också ett viktigt investeringspaket som Socialdemokraterna presenterat med förslag på ett nytt badhus i Dalby, en ny ishall och en stor utbyggnad av så kallade temalekplatser där en planeras i varje kommun- och stadsdel.

– Det är en budget med en progressiv och offensiv välfärdspolitik. Det går inte att spara sig till lösningar på ökande klyftor, klimathotet eller en annalkande lärarbrist. Det kan man bara göra med investeringar i den offentliga verksamheten och det är det vi nu levererar. En välfärd och service som går att lita på i hela kommunen, säger Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Socialdemokraterna har tidigare uttryckt en stor oro över att den borgerliga budgeten kommer att innebära att personal sägs upp inom flera verksamheter och att det i sin tur kommer att leda till stora försämringar i verksamheten men också ökad stress och press på den personal som kommer att finnas kvar. Socialdemokraterna vill tvärtom göra satsningar på personalens välmående genom att förstärka företagshälsovården, se till att det blir mer personal både inom skolan, förskolan och äldreomsorgen och satsa mer pengar på att avskaffa delade turer. I sitt budgetförslag sätter de också stopp för borgarnas förslag om att skära ner på den fackliga tiden.

– Personalen är vår viktigaste resurs, det är de som är de riktiga välfärdshjältarna. Vi behöver stärka Lund som en attraktiv arbetsgivare, det gör vi inte genom att minska antalet anställda i skolorna, förskolorna eller äldreomsorgen. Vi gör det inte heller genom att försämra förutsättningarna för de anställdas medinflytande genom att skära i den fackliga tiden. Det gör vi genom satsningar på välfärden, säger Fanny Johansson (S), oppositionsråd.

Här finns förslaget i sin helhet.

facebook Twitter Email