Jens Ohlsson

Förbättra kommunens näringslivsarbete

På kommunstyrelsens sammanträde under torsdagen föreslog Socialdemokraterna ökade satsningar på näringslivsutveckling och centrumhandeln när internbudgeten beslutades. Något som det borgerliga minoritetsstyret motsatte sig.

Redan under våren presenterade Socialdemokraterna i sitt gemensamma budgetförslag med Miljöpartiet att kommunen ska avsätta 1 miljon kronor i stöd till forskarparken Ideon. På motsvarande sätt ges sedan förra året ett stöd till Ideons ”granne” Medicon Village. Ideon är landets första, största och mest framgångsrika Science Park. Mängder av innovationer och framgångsrika företag har skapats på Ideon, vilket har resulterat i bra lösningar på viktiga utmaningar, fler arbetstillfällen och stärkt samhällsekonomi. Trots löften i kommunfullmäktige avslog det borgerliga minoritetsstyret Socialdemokraternas förslag.

– Lunds kommuns engagemang i Ideon är viktigt av flera anledningar. Framförallt så vet vi att Ideon är en mycket välfungerande innovationsnod och en plats där både företag och arbetstillfällen skapas. Att inte genomföra denna utlovade satsning är ett dråpslag mot näringslivet i Lund, säger Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Socialdemokraterna föreslog även att 700 000 kronor ytterligare ska avsättas för Citysamverkan. Citysamverkan är ett samarbete mellan Lunds kommun, fastighetsägarna och handeln i centrum. Målet med Citysamverkan är att stärka Lunds centrums attraktionskraft och samarbetet omfattar allt från arrangemang, parkerings- och renhållningsfrågor till hur handeln kan bli mer levande. Även detta förslag avslogs av det borgerliga minoritetsstyret.

– Vi lyssnar på Handelsföreningen och fastighetsägarna och att stärka Citysamverkan ytterligare är ett mycket prioriterat önskemål från dem. I Citysamverkan har kommunen verktyg att tillsammans med handlare och fastighetsägare utveckla och stärka centrum. Att partier som gått till val på att göra centrum mer tillgängligt och mer attraktivt säger nej till denna satsning är svårt att förstå, säger Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

facebook Twitter Email