Lina Olsson

Förslag på internbudget bryter mot barnkonventionen

Kultur- och fritidsnämnden tvingas spara 6,5 miljoner kronor år 2020 och beslutet om internbudget ska fattas den 14 november. Socialdemokraterna vill stoppa beslutet och istället stärka budgeten för att sätta stopp för nedskärningarna.

Den 14 november ska kultur- och fritidsnämnden besluta om verksamhetsplan och internbudget för 2020. Enligt kultur- och fritidsförvaltningen innebär det borgerliga styrets budgetram som beslutats av kommunfullmäktige att nedskärningar måste genomföras på 6,5 miljoner kronor. Förslaget på internbudget innebär att idrott- och fritidsverksamheterna tvingas skära ner med 1,7 miljoner, biblioteken med 1,6 miljoner och kulturverksamheterna med hela 2,7 miljoner. Utöver detta ska dessutom en halv miljon sparas på det som kallas för nämnd/ledning.

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer själva, i sin barnkonsekvensanalys, att de föreslagna besparingarna är i direkt strid med barnkonventionens fyra grundprinciper. Besparingarna kommer  till exempel innebära omfattande neddragningar på tjänster inom den öppna fritidsverksamheten där det finns risk för begränsat öppethållande, sämre kontinuitet och otrygga mötesplatser.

– När konsekvenserna av den borgerliga besparingspolitiken nu redovisats svart på vitt borde de ta sig en ordentlig funderare över vad de är på väg att göra. Många känner en stor oro för att nedskärningarna kommer att leda till en ökad otrygghet i Lund. Det är hög tid att dra i handbromsen och tillsammans arbeta för att riva upp nedskärningsbudgeten, säger Sebastian Persson (S), 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Utöver de omfattande besparingar som det borgerliga minoritetsstyret påtvingat kultur- och fritidsnämnden avslutas också det statliga uppdraget om avgiftsfria sommarlovsaktiviteter. Detta, i kombination med de stora nedskärningarna som innebär färre arrangemang genom Sommarlund, menar Socialdemokraterna är oroande. Därför föreslår Socialdemokraterna att nämnden ska tillskriva kommunfullmäktige och begära att nämndens budgetram utökas med 8,8 miljoner kronor, vilket är motsvarande den budgetram som Socialdemokraterna föreslog i sitt budgetförslag i våras. Ett sådant tillskott skulle både sätta stopp för nedskärningarna, möjliggöra en fortsättning av Lov i Lund samtidigt som nya satsningar på bland annat fritidsverksamheten skulle kunna göras.

– Behovet av kultur-, idrotts-, biblioteks- och fritidsverksamheten blir bara viktigare och viktigare. Behovet av mer resurser är tydliga och då behöver vi politiker agera på det. Om internbudgeten blir verklighet kommer viktig verksamhet att slås sönder. Priset för det får våra barn och unga dyrt betala, säger Sebastian Persson (S), 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

facebook Twitter Email