Sebastian Jaktling

Första maj 2019!

Demonstrera med Socialdemokraterna i Lund på första maj! Demonstrationen avgår och avslutas på Stortorget.

Årets huvudtalare är ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans.

Följande tider gäller:
Från kl. 10 samlas vi på Stortorget. Här kommer det att finnas möjlighet att köpa fika och tillsammans förbereda sig inför demonstrationen.
Kl. 11 är det avmarsch.
Kl. 11.45 börjar talen.

Ju fler vi är desto roligare och tillsammans är vi starka – det visar vi genom att sluta upp under de röda fanorna! Så kom och var med och ta gärna med en kamrat!

facebook Twitter Email