Sebastian Jaktling

Försvaga inte medborgarinflytandet i Lunds kommun

Det borgerliga styret i Lunds kommun föreslår stora förändringar i det så kallade Lundaförslaget som kommer att begränsa medborgarinflytandet. Något som kritiseras av Socialdemokraterna.

Under den förra mandatperioden ersattes det tidigare systemet med medborgarförslag med ett digitalt system, kallat Lundaförslaget. I beslutet ingick att systemet skulle utvärderas inför att beslut ska fattas om det ska permanentas. Den utvärdering som har gjorts har också inneburit flera förslag på förändringar. Förändringar som Socialdemokraterna menar skulle inskränka medborgarinflytandet i Lunds kommun. Bland annat föreslås medborgare att förhindras att lägga förslag som ifrågasätter kommunala beslut som tagits de senaste 12 månaders gräns. Det vill säga att det måste gå ett år efter ett kommunalt beslut innan medborgarna får rätten att föreslå att det ska ändras. Detta skulle till exempel innebära att Lundaförslaget om att stoppa nedskärningarna i skolan, som slog rekord i antalet reaktioner, inte skulle tillåtas. Socialdemokraterna är mycket kritiska till att det borgerliga styret vill gå vidare med den här typen av inskärningar i medborgarinflytandet.

– Lundaborna är engagerade i utvecklingen i kommunen, vilket är något vi som politiker ska vara både glada för och rädda om. Att så tydligt begränsa lundabornas möjlighet att vara med och påverka är ytterst allvarligt. Det är svårt att tolka det på något annat sätt än att det borgerliga styret är rädda för att få fortsatt kritik för sin politik. Då är det bättre att föra en politik som lundaborna vill ha, än att begränsa lundabornas möjlighet att kritisera och föreslå andra alternativ, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

facebook Twitter Email