Pixaby

Fotbollens förutsättningar måste stärkas i Lunds kommun

Flera fotbollsföreningar har de senaste veckorna hört av sig till Lunds kommun med samma typ av problem; de har för dålig tillgång till fotbollsplaner. Socialdemokraterna vill att kommunen agerar för att lösa de såväl akuta som långsiktiga problemen fotbollen står inför.

Veberöds AIF, Linero IF och Torns IF är bara tre exempel på föreningar som den senaste tiden hört av sig till Lunds kommun med budskapet att de är i akut behov av mer planyta för att kunna bedriva sin fotbollsverksamhet. I ett brev till kommunen uppger Linero IF att de, tillsammans med Torns IF, är de fotbollsföreningar i sin storlek i Skåne som har sämst tillgång till planyta. Detta har fått Socialdemokraterna att agera och nu föreslår de att presidierna i kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden och tekniska nämnden får ett gemensamt uppdrag för att lösa fotbollens problem med bristande tillgång på planyta, men också att de tittar på hela den samlade fotbollsinfrastrukturen med tillgång till andra lokaler såsom omklädningsrum och klubblokaler. Dessutom vill de att arbetet sker i nära dialog med Fotbollsalliansen i Lunds kommun (FALK) så att fotbollsföreningarna får vara med och påverka utvecklingen.

– Vi vet att det är flera fotbollsföreningar som står inför akuta behov och behöver få tillgång till mer planyta för att kunna undvika att behöva säga nej till barn och unga som vill börja spela fotboll. Kommunen har ett ansvar att ge fotbollen, och övriga idrotter, möjlighet att växa i takt med att kommunen gör det. Nu vill vi skapa förutsättningar för en bra och långsiktig planering, säger Sebastian Jaktling (S), 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Socialdemokraterna har lämnat in tre likalydande förslag till kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden och tekniska nämnden för att stärka och utveckla fotbollen. Det är dessa tre nämnder som behöver arbeta tillsammans då de besitter kompetenser och ansvar för olika delar av processen. Därför är Socialdemokraternas förslag att respektive nämnd ger sitt presidium i uppdrag att arbeta med de andra tre för att skapa långsiktiga förutsättningar för fotbollen att utvecklas.

– För att få fart på processerna och skapa långsiktiga lösningar för fotbollen behöver vi släppa de nämndsgränser som finns. I Lunds kommun lider vi ofta över ett stuprörstänk, där varje nämnd agerar på sitt håll. Det är dags att vi för fotbollens skull lever upp till epitet ett Lund, säger Lena Fällström (S), Socialdemokraternas gruppledare i tekniska nämnden.

Socialdemokraterna föreslår också att de tre mer akuta frågorna från Veberöds AIF, Linero IF och Torns IF hanteras i särskild ordning och blir prioriterade i det kommande nämndsövergripande arbetet.

– Tittar vi på de tre aktuella föreningarna som nyligen har hört av sig så är detta föreningar som servar en hel kommundel eller som i fallet med Linero, hela östra delen av staden. Det här är föreningar som behöver få växa i takt med kommunen för att säkerställa att även idrotts- och folkhälsoperspektivet kommer med när vi säger att hela Lunds kommun ska leva och utvecklas, säger Björn Abelson (S), 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden.

facebook Twitter Email