Jens Ohlsson

Freda äldres livsvillkor från ideologiskt betingade besparingar!

Under tisdagen hanterar vård- och omsorgsnämnden sin internbudget. Socialdemokraterna varnar för att det liggande förslaget inte kommer att räcka till för att möta utmaningarna.

Vård- och omsorgsnämnden fattar beslut om sin budget för 2022 och det förslag som ligger för beslut skjuter över finansiering av vår gemensamma välfärd på sköra och sjuka individer i en redan svår livssituation, menar Pär-Ola Nilsson (S). Socialdemokraterna prioriterar tufft i sitt eget ursprungsförslag och föreslår att ytterligare 5,9 miljoner tas i anspråk av vård- och omsorgsnämnden.

— Nämnden saknar stora resurser för att klara av att möta de höga kraven som rätteligen ställs på en modern vård- och omsorg. Den borgerliga så kallade ”Lundakvintetten” delar inte vår syn på trygghet för våra seniorer och en hög kvalitet i omsorgen, vilket återspeglas bland annat i en ökad andel timavlönade under pandemin men tydligast i att de inte är beredda att finansiera trygghet och omsorg genom välbehövliga tillskott till nämnden. Med insikten att det inte finns stöd för en viktig helhet, så går vi fram med en noggrant avvägd del av vår budget – den allra mesta akuta och grundläggande, säger Pär-Ola Nilsson (S), 2e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Socialdemokraterna vill ta bort den engångshöjning av kostnaden för all mat i särskilt boende som genomfördes 2020, tillsammans med återställd kostnad av maten på seniorrestaurangerna samt borttagna avgifter för föreskrivna hjälpmedel kostar detta 5,5 miljoner kronor. Dessa nedskärningar infördes gemensamt av Centern, Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna samt Miljöpartiet.

Partiet vill också införa en ny tjänst för att stärka individens handlingsutrymme vid syn- och hörselförsämringar. Syn- och hörselinstruktören arbetar förebyggande så att syn- och hörselskadade kan hitta verktyg i vardagen för att hantera sin funktionsnedsättning.

— Vi tar sikte på det mest grundläggande, mat och möjligheten att så länge som möjligt kunna delta i samhället på lika villkor. Kostnaden för maten på särskilt boende höjdes med nära 30 procent i ett steg. Det är så klart orimligt. Seniorrestaurangerna är lika så en enormt viktig del i det förebyggande arbetet mot ett av de största hoten mot äldres hälsa – den ofrivilliga ensamheten. Studier visar att ofrivillig ensamhet är lika farligt för hälsan som att vara rökare, säger Pär-Ola Nilsson (S), 2:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

facebook Twitter Email